Cēsu zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Cēsu un Madonas rajona vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1944. gada līdz 1991. gadam, tajā skaitā likvidēto Cēsu un Madonas apriņķu (1944-1949), Gaujenas, Cesvaines (1949-1956) un Ērgļu (1949-1959) rajonu iestāžu dokumenti.

 • Cēsu un Madonas rajonu Latvijas Republikas perioda vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti (1991-1994); atsevišķu privāto uzņēmumu dokumenti.

 • LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Cēsu un Madonas rajonu nodaļu norakstīto pasu kolekcija; mājas grāmatu kolekcija.

 • Lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu, padomju saimniecību un paju sabiedrības dokumenti.

 • Rūpniecības uzņēmumu dokumenti, starp tiem „Cēsu alus darītava”, „Kalsnavas spirts”, „Cēsu būvmateriālu rūpnīca”.

 • Mācību, veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti.

 • Dažādu nozaru savulaik vadošo iestāžu dokumenti, starp tiem Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijas, Baltijas Mašīnu izmēģinājumu stacijas, Mežu pētīšanas stacijas „Kalsnava”, Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu, Cēsu skolotāju institūta dokumenti.

 • Vēsturiskās liecības par Cēsu un Madonas Tautas frontes darbību.

 • Likvidēto, bankrotējušo un privatizēto valsts iestāžu un uzņēmumu personāla dokumenti.

 • Cēsu valsts notariāta kantora (1945-1993), Jaunpiebalgas valsts notariāta kantora (1946-1948), Madonas valsts notariāta kantora (1944-1993) dokumenti.

 • Cēsu un Madonas rajona pagastu pašvaldību notariālie dokumenti (1944-1996).

 • Cēsu un Madonas pilsētās un rajonos, Amatas, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Varakļānu un Vecpiebalgas novados likvidēto, bankrotējušo privāto juridisko personu dokumenti.