Valmieras zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Limbažu, Valkas un Valmieras pilsētu un rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, valsts uzņēmumu un sabiedrisko organizāciju dokumenti par laiku no 1944. gada līdz 1991. gadam (tajā skaitā likvidēto Valmieras, Valkas (1944-1949) un Limbažu apriņķu (1947-1949), Alojas (1949-1956), Rūjienas (1949-1959) un Smiltenes (1949-1959) rajonu iestāžu dokumenti.

 • Latvijas Republikas perioda Limbažu, Valkas un Valmieras pilsētu un rajonu teritoriālo valsts institūciju, pašvaldību un to dibināto institūciju, valsts un pašvaldību uzņēmumu dokumenti par laiku no 1991. gada.

 • Limbažu, Valkas un Valmieras rajonu tiesu dokumenti līdz 1995. gadam (tajā skaitā likvidēto Limbažu, Valkas, Valmieras apriņķu un Alojas, Rūjienas, Smiltenes rajonu tiesu dokumenti).

 • Valmieras valsts notariāta, Valkas valsts notariāta, Limbažu valsts notariāta kantoru, Smiltenes valsts notariāta kantora, Rūjienas valsts notariāta kantora dokumenti.

 • Valmieras, Valkas, Limbažu rajonu kara komisariātu un Vidzemes valsts militārā dienesta pārvaldes nodaļu dokumenti.

 • LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Limbažu, Valkas un Valmieras rajonu nodaļu norakstīto pasu kolekcija.

 • Mājas grāmatu kolekcija.

 • Rūpniecības uzņēmumu – Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas, Valmieras ugunsdzēšanas iekārtas rūpnīcas, Salacgrīvas zivju konservu rūpnīcas, velteņu fabrikas „Limbažu filcs”, Sedas kūdras fabrikas, Mazsalacas tekstilfabrikas un citu uzņēmumu dokumenti.

 • Lauksaimniecības uzņēmumu – arteļu, kolhozu, padomju saimniecību, paju sabiedrību un citu uzņēmumu dokumenti.

 • Kultūras iestāžu – Valmieras drāmas teātra, rajonu un pilsētu kultūras namu dokumenti.

 • Mācību iestāžu – Valmieras ekonomiskā tehnikuma, Smiltenes tehnikuma, Valmieras pedagoģiskās skolas, arodskolu, vidusskolu, pamatskolu, mūzikas, mākslas skolu un citu izglītības iestāžu dokumenti.

 • Veselības aprūpes iestāžu dokumenti.

 • Laikrakstu „Auseklis” („Progress”), „Mūsu Zeme” („Darba Karogs”), „Liesma” redakciju dokumentu līdz 1991. gadam.

 • Sabiedrisko organizāciju un fizisko personu Atmodas laika (1988-1991) dokumenti.

 • Otrā pasaules kara laikā no PSRS ievesto cilvēku, kara dalībnieku un bojā gājušo, Brāļu kapos apglabāto saraksti.

 • Likvidēto, bankrotējušo privāto juridisko personu dokumenti.

  Valmieras zonālajā valsts arhīvā glabājas arī no Personāla dokumentu valsts arhīva pārvietoto fondu dokumenti (Rīgas piena kombināts, Rīgas gaļas un konservu kombināts, LR Iekšlietu ministrijas Policijas departamenta apvienības „Apsardze” nodaļas u.c.).