LNA Tukuma zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Saldus un Tukuma rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti par laiku no 1944. gada līdz 1991. gadam, tajā skaitā likvidēto Tukuma apriņķa (1945-1949) un Kandavas, Skrundas (1949-1959) rajonu iestāžu dokumenti.

 • Latvijas Republikas perioda Saldus un Tukuma rajonu vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti no 1991. gada.

 • Skrundas rajona Tautas tiesas (1950-1959), Saldus rajona tiesas (1945-1998), Tukuma rajona tiesas (1945-2002) dokumenti.

 • LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Saldus un Tukuma rajonu nodaļu norakstīto pasu kolekcija (1996-2010).

 • Saldus valsts notariāta kantora (1965-1993), Tukuma valsts notariāta kantora (1969-1993) dokumenti.

 • Mājas grāmatu, dzīvokļu un pierakstīšanās kartīšu kolekcija no 1945. gada līdz 2009. gadam.

 • Rūpniecības uzņēmumu, kolhozu, padomju saimniecību, paju sabiedrību, mācību, veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti. Ievērojamākie ir rūpniecības uzņēmumu Brocēnu cementa – šīfera kombināta (1946-1993), Kandavas radiorūpnīcas (1960-2003), specializēto lauksaimniecības uzņēmumu-Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijas (1945-2000), Jaunpils lopkopības izmēģinājumu stacijas (1945-1998) dokumenti.

 • Laikrakstu „Tukuma ziņotājs” (1945-1994) un „Saldus Zeme” (1963-1992) redakciju dokumenti.

 • Saldus un Tukuma rajonos, Brocēnu, Engures, Jaunpils, Kandavas, Saldus un Tukuma novados likvidēto, bankrotējušo privāto iestāžu un uzņēmumu dokumenti.

  Uzkrātie dokumenti sniedz ziņas par institūcijas, uzņēmuma darbību, ziņas par īpašuma piederību, par tiesas procesiem, par personu darba stāžu, mācībām, ziņas par personas dzīves vietu, dienestu armijā.