Siguldas zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1944. gada līdz 1991. gadam.

 • Likvidēto Rīgas apriņķa (1944-1949), Baldones (1950-1959), Saulkrastu (1949-1956), Siguldas (1950-1962) un Rīgas (1950-2009) rajona izpildu komiteju dokumenti.

 • Latvijas Republikas perioda vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti no 1991. gada.

 • Rūpniecības uzņēmumu: Sauriešu valsts būvmateriālu kombināta (1944-2001), Būvmateriālu un konstrukciju valsts uzņēmuma „Vangaži” (1956-2000), Valsts uzņēmuma „Olaines ķīmiski-farmaceitiskās rūpnīcas” (1968-1997), kūdras rūpnīcas „Baloži” (1944-1997) u.c. dokumenti.

 • Lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu, padomju saimniecību, paju sabiedrību dokumenti (agrofirmas „Ādaži” (1948-1994), „Salaspils” (1945-1993), zinātniski-pētniecisko saimniecību „Sigulda” (1948-2002) un „Krimulda” (1947-1998), Valsts saimniecības „Gauja” (1946-1997), Valsts šķirnes putnkopības saimniecības „Zaķumuiža” (1949-1994), Tīraines dārzeņu selekcijas un izmēģinājumu stacijas (1944-1986) u.c. dokumenti.

 • Enerģētikas uzņēmumu – Valsts akciju sabiedrības „Daugavas hidroelektrostaciju būvniecība” (1961-1999), Akciju sabiedrības „Latvenergo” filiāles „Centrālie elektriskie tīkli” (1958-1995), uzņēmuma „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” (1972-1997) dokumenti.

 • Izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti (Siguldas Valsts ģimnāzijas (1944-1996), J. Rainberga Murjāņu sporta internātskolas (1965-2001), rehabilitācijas slimnīcas „Krimulda” (1944-2002), Valsts mācību un treniņu centra kamaniņu sportā un bobslejā „Sigulda” (1986-1995), Gaujas Nacionālā parka (1973-1999) u.c.).

 • Likvidēto, bankrotējušo un privatizēto valsts iestāžu un atsevišķu privāto uzņēmumu dokumenti.

 • Mājas grāmatu kolekcija.

 • Dokumenti par personas izglītību, darba stāžu un atalgojumu.

  Piezīme: Arhīvā ir izveidota datu bāze – Rīgas rajona DDP IK lēmumi no 1950. gada līdz 1996. gadam. Visa pārējā informācija tiek meklēta skatot lapu pa lapai.