Daugavpils zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Subates, Ilūkstes, Līvānu pilsētu un Daugavpils, Krāslavas, Preiļu rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu (izpildkomiteju), uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1945. gada (atsevišķos fondos no 1944. gada) līdz 1991. gadam, tajā skaitā likvidēto Daugavpils, Krāslavas, Ilūkstes apriņķu (1944-1949), Aknīstes (1949-1956), Grīvas (1949-1955), Dagdas (1949-1962), Ilūkstes (1949-1962) rajonu un Grīvas pilsētas (1945-1953) iestāžu dokumenti.

 • Latvijas Republikas perioda Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Subates, Ilūkstes, Līvānu pilsētu un Daugavpils, Preiļu, Krāslavas rajonu teritoriālo valsts institūciju, pašvaldību un to dibināto institūciju, valsts un pašvaldību uzņēmumu dokumenti par laiku no 1991. gada.

 • Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas apriņķu, Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Aknīstes, Ilūkstes, Grīvas, Dagdas rajonu, Daugavpils pilsētas tiesu dokumenti. Hronoloģiskās robežas fondiem dažādas (1944-1997).

 • 1. Daugavpils valsts notariāta kantora (1944-1993), 2. Daugavpils valsts notariāta kantora (1953-1957; 1990-1993), Ilūkstes valsts notariāta kantora (1946-1953), Preiļu valsts notariāta kantora (1946-1949; 1969-1993), Līvānu valsts notariāta kantora (1990-1993), Krāslavas valsts notariāta kantora dokumenti (1945-1993).

 • Daugavpils pilsētas un rajona, Krāslavas, Preiļu rajonu kara komisariātu dokumenti.

 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Daugavpils pilsētas un rajona, Preiļu, Krāslavas rajonu nodaļu norakstīto pasu kolekcija (1996-2010).

 • Daugavpils, Preiļu un Krāslavas rajonu zonas Mājas grāmatu kolekcija (1944-2008), kā arī Daugavpils pilsētas un rajona, Preiļu, Krāslavas rajonu iedzīvotāju dzīvesvietas pieraksta kartīšu kolekcija.

 • Vieglās, ķīmiskās, kokapstrādes, būvmateriālu rūpniecības uzņēmumu dokumenti. (Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīca, Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīca, Daugavpils pievadķēžu rūpnīca, rūpnīca „Elektroinstruments”, Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, Daugavpils metālsietu rūpnīca, Līvānu kūdras fabrika, Līvānu valsts stikla fabrikas, šūšanas un linu fabrikas u.c.).

 • Pārtikas rūpniecības uzņēmumu dokumenti. (Daugavpils piena kombināts, Daugavpils konservu rūpnīca, Daugavpils gaļas kombināts, rūpnīca „Latgales alus”, Krāslavas sausā vājpiena rūpnīca, Kalkūnes, Preiļu, Dagdas spirta rūpnīcas, maizes kombināti u.c.).

 • Lauksaimniecības uzņēmumu dokumenti. (Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Ilūkstes, Dagdas, Aknīstes, Grīvas, Līvānu, Varakļānu rajonu kolhozi, padomju saimniecības un Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajonu paju sabiedrības).

 • Celtniecības organizāciju, transporta un sakaru uzņēmumu, tirdzniecības iestāžu, patērētāju biedrību, enerģētikas un kurināmā, komunālo saimniecību uzņēmumu, mežrūpniecības saimniecību dokumenti.

 • Medicīnas iestāžu dokumenti. (Sanatorija „Mežciems”, Latgales aptieku valsts uzņēmums, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, Daugavpils onkoloģiskā slimnīca, Daugavpils dzemdību nams, Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajonu zonu slimnīcas u.c.).

 • Kultūras iestāžu dokumenti. (Daugavpils valsts drāmas teātris, Daugavpils pilsētas un rajona, Preiļu rajona kinodirekcijas, Latviešu kultūras centrs, Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeji u.c.).

 • Izglītības iestāžu dokumenti. (Daugavpils pedagoģiskais institūts, Daugavpils Valsts skolotāju institūts, Daugavpils pilsētas un rajona, Preiļu un Krāslavas rajonu tehnikumi, vidusskolas, arodvidusskolas, speciālās profesionāli tehniskās skolas, arodskolas, pamatskolas, bērnu nami.)

 • Laikrakstu redakciju „Latgolas Taisneiba”, Krasnoje Znamja”, „Padomju Daugava”, Zarja Kommuņizma”, „Dinaburga”, „Avangards”, „Ezerzeme”, „Ļeņina Karogs” („Novadnieks”) u.c. dokumenti.

 • Daugavpils pilsētas un rajona, Preiļu, Krāslavas sporta biedrību dokumenti: „Vārpa”, „Dinamo”, „Spartaks”, „Daugava”.

 • Daugavpils pilsētas un rajona, Preiļu, Krāslavas rajonu iestāžu arodbiedrības komiteju, statistikas nodaļu un Tautas kontroles komiteju dokumenti.

 • Personu fondi. (Josifs Šteimans, Anna Gostiņa, Ludmila Safronova, Rachil Vekslere.).

 • Likvidēto sabiedrību ar ierobežotu atbildību un individuālo uzņēmumu dokumenti.