Jelgavas zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Bauskas un Dobeles rajonu, kā arī Jelgavas pilsētas un rajona vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1944. gada līdz 1991. gadam. To skaitā ir likvidēto Bauskas un Jelgavas apriņķu (1944-1949), Auces, daļa no Baldones (1949-1959) un Elejas (1949-1956) rajonu iestāžu dokumentiem.

 • Latvijas Republikas perioda Jelgavas, Dobeles un Bauskas pilsētu un rajonu teritoriālo valsts institūciju, pašvaldību un to dibināto institūciju, valsts un pašvaldību uzņēmumu dokumenti par laiku no 1991. gada.

 • Jelgavas, Bauskas (1940-1950) apriņķu, Jelgavas pilsētas (1945-1997) un rajona (1950-1997), Dobeles rajona (1950-1992), Auces rajona (1950-1959), Bauskas (1944-1997) tiesu dokumenti.

 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Jelgavas pilsētas un rajona nodaļu norakstīto pasu kolekcija (1996-2008), Bauskas rajona norakstīto pasu kolekcija (1996-2008), Dobeles rajona norakstīto pasu kolekcija (1996-2010).

 • Mājas grāmatu, dzīvokļu un pierakstīšanās kartīšu kolekcija par laiku no 1945. gada līdz 2003. gadam.

 • Auces valsts notariāta kantora (1946-1950), Dobeles valsts notariāta kantora (1968-1993), Bauskas valsts notariāta kantora (1945-1993), Jelgavas valsts notariāta kantora (1945-1993), dokumenti.

 • Jelgavas, Dobeles, Bauskas pilsētās un rajonos, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Rundāles, Tērvetes un Vecumnieku novados likvidēto, bankrotējušo privāto juridisko personu dokumenti.

 • Rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu, padomju saimniecību, paju sabiedrību dokumenti, mācību iestāžu, veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti.

 • Ievērojamākie rūpniecības uzņēmumu dokumentu fondi – Jelgavas mašīnbūves rūpnīca, Jelgavas lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīca, ražošanas apvienība „Latvijas lini”, cukurfabrika, mikroautobusu rūpnīca „RAF” (personālsastāva dokumenti).

 • Specializēto lauksaimniecības uzņēmumu dokumentu fondi: valsts lopkopības izmēģinājumu stacijas „Lielplatone”, Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacija, valsts Dobeles augļkopības un izmēģinājumu saimniecība.

 • Mācību iestāžu dokumentu fondi: „Paula Lejiņa” Saulaines sovhoztehnikums, Zaļenieku ekonomiskais tehnikums, Jelgavas, Dobeles Amatu skolas.

 • Kultūras iestāžu dokumentu fondi: Jelgavas pilsētas, Bauskas rajona, Dobeles rajona, Iecavas kultūras nami.

 • Veselības aprūpes iestāžu dokumentu fondi: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Slimnīca «Ģintermuiža»”, rehabilitācijas centrs „Tērvete”.

 • Otrā pasaules kara laikā bojā gājušo, Brāļu kapos apglabāto saraksti.