Jēkabpils zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Aizkraukles (līdz 1990. gadam – Stučkas), Jēkabpils un Ogres rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1944. gada līdz 1991. gadam, tajā skaitā likvidēto Jēkabpils (1945-1949), Ogres (1947-1949) apriņķu un Jaunjelgavas, Neretas (1950-1956), Krustpils (1950-1962), Līvānu un Pļaviņu (1950-1959) rajonu iestāžu dokumenti.

 • Aizkraukles, Jēkabpils un Ogres rajonu Latvijas Republikas perioda vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti (1991-1996); atsevišķu privāto uzņēmumu dokumenti.

 • LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Aizkraukles (līdz 1990. gadam – Stučkas), Jēkabpils un Ogres rajonu nodaļu norakstīto pasu kolekcija; mājas grāmatu kolekcija.

 • Lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu un padomju saimniecību – dokumenti (starp tiem arī Skrīveru izmēģinājumu saimniecības, Ogres dārzkopības izmēģinājuma stacijas dokumenti) sākot ar 1948. gadu.

 • Mācību, veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti – sākot ar 1945. gadu

 • Aizkraukles Jēkabpils, Ogres rajona likvidēto kara komisariāta dokumenti (Jēkabpils kara komisariāta dokumentos atrodamas ziņas par Otrā pasaules kara laikā kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem Padomju armijas karavīriem)

 • Aizkraukles (Stučkas) valsts notariāta kantora (1968-1993), Jēkabpils valsts notariāta kantora (1945-1993), Līvānu valsts notariāta kantora (1990-1993), Ogres valsts notariāta kantora (1949-1993) dokumenti.

 • Jēkabpils apriņķa, Aizkraukles, Ogres un Jēkabpils rajonu māju grāmatu kolekcija (1945-2003), kā arī Līvānu apriņķa un rajona mājas grāmatu kolekcija (1945-1959).

 • Aizkraukles, Ogres un Jēkabpils rajonu likvidēto, bankrotējušo un privatizēto valsts iestāžu un uzņēmumu pastāvīgi glabājamie un personāla dokumenti.

 • Aizkraukles, Ogres un Jēkabpils rajonu likvidēto privāto juridisko personu pastāvīgi glabājamie un personāla dokumenti.

 • Personas dokumentu fonds – akadēmiķa Sigismunda Timšāna publikāciju, savākto, tematiski sakārtoto materiālu un grāmatu fonds. Savākto materiālu tematika visaptveroša – vēsture, politika, kultūra, personālijas, ekonomika, lauksaimniecība u.c.