Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Papīra un kartona kompleksā analīze ietver pH vērtību mērījumus, šķiedru sastāva noteikšanu un mehānisko īpašību novērtēšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients rakstiski, klātienē vai pa tālruni pieprasa pakalpojumu.

 2. Analīžu veikšana un atzinuma sagatavošana
  Klients nogādā analizējamo paraugu arhīvā. Arhīva speciālisti veic materiāla analīzes un sagatavo atzinumu.

 3. Rēķina sagatavošana
  Arhīvs sagatavo rēķinu un nosūta klientam

 4. Rēķina apmaksa
  Klients apmaksā rēķinu

 5. Atzinuma saņemšana
  Klients saņem atzinumu pieprasījumā norādītajā veidā (pa pastu, e-pastu vai arhīvā).