Izpildes termiņš darba dienās
5 darba dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas Nacionālais arhīvs organizē apmācību un informatīvos seminārus dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klients pieprasa pakalpojumu, norādot vēlamo pasākuma vietu, laiku, dalībnieku skaitu

  2. Rēķina sagatavošana
    Rēķina sagatavošana un apmaksa

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Arhīvs organizē semināru saskaņā ar vienošanos par semināra tematu, vietu un laiku