Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas Nacionālais arhīvs akreditē privātos arhīvus, lai tiem būtu tiesības glabāt valsts un pašvaldību institūciju dokumentus un sniegt metodisko palīdzību institūcijām publisko dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Privātais arhīvs iesniedz akreditācijas iesniegumu un nepieciešamos dokumentus

 2. Akreditācijas iesnieguma izskatīšana
  LNA Privātu arhīvu akreditācijas komisija izskata iesniegumu un iesniegtos dokumentus, iepazīstas ar privātā arhīva darbību un sagatavo atzinumu Latvijas Nacionālā arhīva direktoram par privātā arhīva atbilstību Arhīvu likumā noteiktajiem akreditācijas nosacījumiem

 3. Lēmuma pieņemšana un paziņošana klientam
  LNA direktors pieņem lēmumu par privātā arhīva akreditēšanu vai par atteikumu akreditēt privāto arhīvu un par akreditācijas rezultātu paziņo privātajam arhīvam

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu nosūta uz klienta oficiālo pasta vai e-pasta adresi

Saņemt pakalpojumu