Cena
0.26 - ∞ EUR
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klients var pasūtīt arhīvā glabāšanā esoša papīra dokumenta kopiju

Procesa apraksts

 1. Kopijas pieprasīšana
  Klients norāda ziņas par nepieciešamo kopiju un kopijas saņemšanas veidu

 2. Glabājamo vienību pieprasīšana no glabātavas
  Atzīmē glabājamās vienības, kuras nav iespējams izsniegt kopēšanai un izsniedz pārējās glabājamās vienības. Nepieciešamības gadījumā sarakstās ar klientu, pieprasot papildziņas.

 3. Glabājamo vienību kopēšana
  Kopē glabājamās vienības

 4. Rēķina piegāde klientam
  Atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim sagatavo un klientam piegādā rēķinu

 5. Kopijas saņemšana
  Pēc rēķina apmaksas klients var saņemt kopiju portālā, pa pastu, pa e-pastu vai klātienē arhīvā

Normatīvie akti