Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Filmu, video, skaņas, foto dokumentu, kas glabājas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā, kopiju izgatavošana un piegāde klientam. Klients var norādīt vēlamos sagatavojamās kopijas parametrus.

Procesa apraksts

 1. Kopijas pieprasīšana
  Klients pieprasījumā norāda objektus, no kuriem nepieciešamas kopijas un izgatavojamo kopiju parametrus, sagatavoto kopiju piegādes veidu.

 2. Dokumentu kopēšanas pieprasījuma un rēķina sagatavošana
  Arhīvs sagatavo dokumentu kopēšanas pieprasījuma projektu un nosūta klientam. Arhīvs pēc apstiprināta un parakstīta dokumentu kopēšanas pieprasījuma saņemšanas klientam nosūta rēķinu par kopiju sagatavošanu, atbilstoši LNA maksas pakalpojumu cenrādim.

 3. Rēķina apmaksa
  Klients apmaksā rēķinu.

 4. Glabājamo vienību meklēšana
  Arhīva darbinieks sameklē glabājamās vienības, kas nepieciešamas kopiju izgatavošanai.

 5. Kopijas izgatavošana
  Arhīvā sagatavo pieprasītās kopijas, atbilstošas klienta pieprasītajiem parametriem.

 6. Kopijas piegāde
  Kopijas klientam tiek piegādātas tiešsaistē, uz e-pastu nosūtot saiti, kur attālināti var pieslēgties un saņemt kopijas, vai arī kopijas ieraksta klientam viņa piegādātajā ārēja datu nesējā.