ERAF projekti
Digitalizācija

Turpmākos trīs gadus Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) kopā ar projekta sadarbības partneriem - Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) un Kultūras informācijas sistēmu centru īstenos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzfinansētu projektu Latvijas digitālā kultūras mantojuma jomā.

Projekts turpina jau “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” projektā uzsākto un tā virsuzdevums ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, zināšanu sabiedrības un radošo industriju attīstībai, un nodrošināt ilgtspējīgu nacionālā kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienotā Eiropas un pasaules kultūras digitālajā telpā.

Līdz 2022. gada beigām tiks digitalizēti 976 000 lappušu teksta materiāli, 150 000 vienību dažādu attēlu un kultūras vērtību apraksti, tai skaitā kartes, fotogrāfijas, kultūras pieminekļu uzmērījumi un lietu apraksti, 350 000 audio un videomateriālu materiālu minūtes, 660 kino materiālu minūtes, 50 000 muzeju priekšmeti, kā arī tiks veikta 30 kultūras pieminekļu 3D digitalizācija, 30kultūras norišu un 15 nemateriālā kultūras mantojuma vienību fiksēšana.

Vienlaikus ar digitalizācijas norisi projektā plašāk tiks attīstīta vienota digitālā satura pārvaldības un saglabāšanas sistēma, izveidota vienota satura izplatīšanas sistēma, izstrādāta autortiesību pārvaldības un satura licencēšanas sistēmas 2.kārta un kultūras pieminekļu informācijas pārvaldības sistēmas “Mantojums” 2.kārta, kā arī tiks publicētas vairākas atvērto datu kopas.

Projekta īstenošanas izmaksas ir 3 900 000 EUR, no kuriem 3 315 000 EUR (85%) ir ERAF finansējums un 585 000 EUR (15%) ir valsts līdzfinansējums. Ne mazāk kā 50% no projekta attiecināmajām izmaksām ir izmaksas kultūras mantojuma satura digitalizācijai.

Projekta ilgums - 36 mēneši (16.09.2019.-15.09.2022.).

Logo