Par piekļuvi dokumentiem Skandu ielā 14

Ņemot vērā, ka Latvijas Nacionālā arhīva ēkā Skandu ielā 14 (Rīga) notiek liela apjoma renovācijas darbi ēkas energoefektivitātes celšanai (jumta remonts, logu, apkures un ventilācijas sistēmas nomaiņa u.c.), ēkā ir bīstami uzturēties gan arhīva darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Tādēļ, izvērtējot visus apdraudējumus – kā arhīva darbiniekiem, tā arī apmeklētājiem – lasītavas šajā ēkā paliks slēgtas līdz tādai renovācijas fāzei, kad iespējamie apdraudējumi apmeklētāju dzīvībai un veselībai būs samazināti līdz minimumam.

Apzinoties, ka tas ir ļoti ilgs laiks situācijās, kad pētniekiem pieeja dokumentiem ir nepieciešama neatliekamu darbu veikšanai, tā tiks nodrošināta. Neatliekamu pētījumu gadījumā par iespējām izmantot dokumentus lūdzam konsultēties ar arhīvu pa e-pastu: lva.lasitava.Skandu14@arhivi.gov.lv vai lva.vdk.lasitava@arhivi.gov.lv Atkarībā no nepieciešamo dokumentu apjoma un izvietojuma ēkā, ar tiem varēs iepazīties Bezdelīgu ielā 1a.

Atgādinām, ka Arhīvs klātienes pakalpojumus sniedz tikai pēc iepriekšēja pieraksta