Vēstures avoti Grāmata LVVA 16.‒18.gs.
Grāmatas vāka foto

Latvijas Nacionālais arhīvs šī gada jūlijā ir izdevis grāmatu “Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16.‒18. gadsimtā = Policeyordnungen der Städte im Herzogtum Kurland und Semigallen im 16.‒18. Jahrhundert”, kas ir žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijas “Vēstures avoti” 12. sējums.

Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabājas apjomīgas kolekcijas, kas dokumentē Latvijas pilsētu vēsturi, sākot ar 13. gadsimtu. Lielākā daļa šo dokumentu attiecas uz Rīgu. Mazāk pazīstama ir mazpilsētu, tostarp Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu, pagātne.

Policijas nolikumi nav lokāla parādība, bet raksturīga agro jauno laiku vāciski runājošai telpai, tie bija paredzēti “labas kārtības” un “pareizas uzvedības” regulēšanai pilsētu dzīves kontekstā. Šie policijas nolikumi ir būtiski avoti plašākai mazpilsētu vēstures izzināšanai, un tajos atrodamā informācija sniedz plašu ieskatu pilsētu vēsturē.

Grāmata ir divvalodu izdevums, ko sagatavojusi arhīva vadošā pētniece Valda Kvaskova. Izdevumā ir iekļauti zinātniskie ievadi ar ieskatu pilsētnieku saimnieciskās, sociālās un morālās dzīves liecībās un par dokumentu publicēšanas pamatprincipiem. Tam seko Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Liepājas, Bauskas, Jaunjelgavas un Jēkabpils pilsētu policijas nolikumi oriģinālā vācu valodā un tulkojumā latviešu valodā.

Izdevumu iespējams iegadāties, sazinoties ar mums pa e-pastu: vestures.arhivs@arhivi.gov.lv
Grāmatas cena: 3,43 eiro
Grāmata būs pieejama arī grāmatnīcās “Jānis Roze”

Informāciju sagatavoja arhīva eksperte:
Anete Mežmača
anete.mezmaca@arhivi.gov.lv
Tālr. +371 29627830