Aktualitāte
Krāsaina bilde, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva kolektīvs

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam (Arhīvs) 2023. gadā apritēja 60 gadi kopš tā dibināšanas. Jubilejas gads pavadīts ar daudzveidīgu aktivitāšu programmu, kurā arhīvs popularizēja gan savus unikālos dokumentu krājumus, gan atklāja darba specifiku un iepazīstināja ar komandu, kura šobrīd rūpējas par arhīvam uzticēto kultūrvēsturisko mantojumu.

Pērn, ik mēnesi Latvijas Nacionālā arhīva sociālajos tīklos 15 publikācijās stāstīts par Arhīva komandu, filmu, fotogrāfiju un skaņas ierakstu dokumentu kolekcijām, to saglabāšanu un digitalizāciju, unikāliem atradumiem un projektiem, kas popularizē arhīvu ārpus Latvijas robežām. Pieteiktās tēmas apkopotas arī 7 tematiskās kolekcijās un nopublicētas digitālajā krātuvē “Redzi, dzirdi Latviju!”, kur par godu jubilejai atklāta tēma “Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam – 60

Visas publikācijas un jebkuru informācijas apmaiņu pavadīja arhīva jubilejai speciāli izveidots logo ar lapsu, kas simbolizēja arhīvistu kā zinātkāru, atvērtu jaunām idejām un jaunieguvumiem.

Plašāku mērķauditoriju arhīvs uzrunāja divos publiskos projektos. 2023. gada  13. maijā pirmo reizi Arhīvs pievienojās Starptautiskās Muzeju nakts pasākumiem ar kinoprogrammu “Atjaunotā Latvija jauno acīm”. Savukārt 2023. gada 9. jūnijā, sarunu festivāla “LAMPA 2023” ietvaros, kopā ar Cēsu zonālā valsts arhīva kolēģiem piedalījās atmiņu institūciju rīkotā diskusijā “Atmiņu institūcijas LAMPAS gaismā”, reklamēja festivāla dalībniekiem digitālo krātuvi “Redzi, dzirdi Latviju!” un demonstrēja filmas kinoseansā, stāstot par Dziesmusvētku tematikā pieejamiem dokumentiem arhīva krātuvē.  

Vēstures pētniekiem nozīmīgs un paliekošs būs Latvijas Nacionālā arhīva žurnāla “Latvijas Arhīvi” 2023. gada 2. numurs, kas veltīts Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 60 gadu jubilejai. Žurnālā lasāmi raksti, kuros paši arhīvisti stāsta par arhīva vēsturi, par vērtīgo dokumentāro mantojumu, par sadarbību un popularizēšanas darbu, par jaunām vēsmām arhīvista darbā un pēdējā gada īpašiem dokumentu fondiem. Ļoti nozīmīgs ir profesionālo pētnieku devums žurnāla tapšanā. Žurnālā iekļauti pētījumi, kas atklāj Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā uzkrāto dokumentu kolekciju saturu.

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs vienmēr ir atvērts apmeklētājiem, kas vēlas iepazīt ne vien arhīva dokumentu saturu, bet pašu ēku, glabātavas un dažādos dokumentu formātus, kas atrodami tikai Arhīvā. 2023. gadā arhīvu apmeklēja vairāk nekā 250 interesentu un starp tiem bija arī Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio žurnālisti. Rezultātā 2024. gadā par arhīvu tapa sižets televīzijas raidījumā “Kultūrdeva” un radioraidījumā “Vietu lietas Latvijā”, tā turpinot arhīva jubilejas gadā iesāktos stāstus par Arhīvu, tā cilvēkiem un krājuma vērtībām, kas tiek uzkrātas, saglabātas, digitalizētas un kļūst visiem pieejamas.​​​​​​​

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 60. jubilejas gads godam noslēdzies, bet esam gatavi jauniem izaicinājumiem turpmākajās desmitgadēs.