Aktualitāte
Krāsaina bilde - LNA 4 reģionālie centri - Latvijas Nacionālā arhīva infrastruktūras optimizācija

Šā gada 4. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja konceptuālo ziņojumu par Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Vidzemes reģiona centra, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuvju un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveidi Cēsīs. Ministru kabinets lēma, ka jaunbūve Cēsīs ir nepieciešama, jo pašlaik visu trīs iestāžu krājumi tiek uzglabāti tiem neatbilstošos apstākļos. 

LNA direktore Māra Sprūdža norāda: “Šo Ministru kabineta lēmumu LNA ir ļoti gaidījis, un, pateicoties Kultūras ministrijai, Cēsu pašvaldībai un visu ieinteresēto pušu neatlaidīgai  rīcībai, LNA 105. jubilejas gadā uz starptautisko arhīvu dienu to arī sagaidījis. Tikai viena no LNA ēkām ir celta speciāli arhīva vajadzībām pagājušā gadsimta 80. gados. Ēkas arhīva vajadzībām ir daļēji pielāgotas, lielākoties 90. gados, lielā steigā un pieejamā finansējuma apmērā, līdz ar to neatbilst arhīva funkcijām un nenodrošina nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanai atbilstošus apstākļus.” Direktore uzsver, ka saskaņā ar LNA infrastruktūras optimizāciju plānots izveidot četrus LNA reģionālos zonālos arhīvus, kur Vidzemes reģionālais arhīvs strādātu Cēsīs jaunajā ēkā.

M. Sprūdža atzīst: “Izveidojot vienotu kompleksu LNA Vidzemes reģiona centra, Muzeja krājuma un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva glabātavām, tiktu uzbūvēta krājumu glabātavas jaunbūve Cēsīs, nodrošinot atbilstošas mikroklimata un drošības prasības nacionālā dokumentārā mantojuma un LNA krājuma saglabāšanas prasībām. Plānots, ka kompleksā tiks nodrošināti nepieciešamie apstākļi pētniecības darba veikšanai, apmeklētāju un pētnieku apkalpošanai (arī ērta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām). Tai būs profesionālajai specifikai atbilstoša darba vide, alternatīvi enerģijas avoti un citi ilgtspējīgi risinājumi.”

LNA Vidzemes reģionālā arhīva, Muzeja krātuvju un VZD Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva vienotais komplekss Cēsīs būs jaunbūve. Kompleksa izveidi plānots finansēt no Eiropas Savienības fondiem, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, un pabeigt līdz 2027. gada 31. decembrim. Kopējā glabātavu kompleksa izbūves izmaksu prognoze ir 18 033 638 eiro ar PVN (2023. gada maija izmaksu prognoze). Ar būvniecību saistītu izmaksu prognoze veidota, balstoties uz Cēsu novada pašvaldības pēdējo gadu iepirkumu rezultātiem līdzīgos objektos.

Jau ziņots, ka LNA izmantotās infrastruktūras tehniskais stāvoklis Vidzemes reģionā (Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Madonā) ir vērtējams kā kritisks, arhīva glabātavās sasniegts maksimālais aizpildījums un, nenodrošinot LNA funkcijām atbilstošu nekustamo īpašumu infrastruktūru, no 2025. gada LNA nebūs iespējams īstenot savas funkcijas – pieņemt glabāšanā dokumentus.