Aktualitāte Atrasts arhīvā
LNA Speciālajā bibliotēkā glabājas unikāls izdevums “Antiphonae, responsoria, hymni …”
Tuvojoties Lieldienām, atvērums ar Lieldienu dievkalpojuma dziesmu

LNA Speciālajā bibliotēkā glabājas unikāls izdevums “Antiphonae, responsoria, hymni …”

Latvijas Nacionālā arhīva Speciālajā bibliotēkā tiek glabāta apjomīga Vidzemes bruņniecības (Livländische Ritterschaft) bibliotēkas vēsturiskā krājuma daļa, starp kuriem ir vairāki unikāli izdevumi un bibliogrāfiski retumi.  Viens no tiem ir 1635. gadā Rīgā, pilsētas otrā tipogrāfa Gerharda Šrēdera (Schröder, Gerhard, ?–1657) spiestuvē iespiestais “Antiphonae, responsoria, hymni …” izdevums. Šis ir vienīgais eksemplārs Baltijā. Otrs pašlaik zināmais eksemplārs glabājas Somijas Nacionālajā bibliotēkā.

Nelielā formāta iespieddarbs ietver Rīgas baznīcās izmantoto antifonu, responsoriju, himnu, sekvenču un magnifikāta tekstu un nošu pierakstu, kā arī atsevišķu dziedājumu tulkojumu vācu valodā.

LNA Speciālo bibliotēku apmeklēja teologi Vilis Kolms un Uģis Sildegs, kur viņus ar eksemplāru iepazīstināja seniespiedumu bibliogrāfe un LNA eksperte Renāte Berga. Abi pētnieki bija vienisprātis, ka retā eksemplāra saturs ir padziļināti pētāms ne tikai atsevišķi, bet arī iepriekšējo Rīgā (1592. un 1615. gadā) tapušo baznīcas dziesmu tekstu izdevumu kontekstā.

Ņemot vērā izdevuma bibliogrāfiskā retuma statusu, Latvijas Nacionālais arhīvs plāno tā digitalizēšanu, tādējādi padarot gandrīz 400 gadus seno antifonāli pieejamu pētniekiem un interesentiem visā pasaulē.

Ievērību pelna arī unikālās grāmatas bijušais īpašnieks, kas ir atstājis savu piederības ierakstu titullapā: “Christianus Lauterbach A[nn]o 1677 Rigae”. Zināms, ka Kristians Lauterbahs (Lauterbach, Christian, 1663-1720) piecu gadu vecumā ieradās Rīgā no Oitinas, Vācijā, kopā ar tēvu Georgu Lauterbahu (Lauterbach, Georg, ?-1677), kurš bijis uzaicināts pildīt Rīgas Domskolas rektora pienākumus. Ticamākais, ka grāmata sākotnēji piederējusi tēvam un 14 gadus vecais dēls to no viņa mantojis, par ko liecina īpašuma ieraksta datējums, kas sakrīt ar tēva nāves gadu. K. Lauterbahs mācījies Rīgas Akadēmiskajā ģimnāzijā, studējis teoloģiju Jēnas Universitātē un pēc vairākiem gadiem atgriezies Rīgā, kļuvis par Rīgas Doma baznīcas diakonu un mācītāju.