Krāsaina bilde, Gatis Karlsons un Mārtiņš Krastiņš pārstāv LNA Ģeodatu arhivēšanas konferencē

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks Gatis Karlsons un arhīva speciālists elektronisko dokumentu jautājumos Mārtiņš Krastiņš piedalās Ģeodatu arhivēšanas konferences darbseminārā par ģeodatu saglabāšanas stratēģiju risinājumiem un iespējām, kas no 8. un 9.maijā norisinās Ļubļanā, Slovēnijā.

 “Veiksmīga ģeodatu arhivēšanas un saglabāšanas stratēģijas izvēle un risinājumi ļauj nacionālajiem arhīviem nodrošināt detalizētu digitālās topogrāfiskās informācijas datu bāžu veiksmīgu arhivēšanu un saglabāšanu, nodrošinot interneta tehnoloģiju nodrošinātu pakalpojumu pieejamību ilgtermiņā”, norāda G. Kalsons. “Šobrīd, kad interneta tehnoloģijas un pakalpojumi attīstās ļoti strauji, nepieciešams, ņemt vērā visu iespējamo informāciju, risinājumus un pasaules pieredzi šajā jautājumā”, papildina M.Krastiņš.

LNA  ik gadu izsniedz izziņas - tai skaitā par nekustamajiem īpašumiem, kas ir otra lielākā grupa LNA izsniegto izziņu un dokumentu atvasinājumu klāstā īpašuma lietu sakārtošanai (2022 gadā - 2080).