Izdevums
Melnbalta bilde, izdevuma vāka foto

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) ir izdevis biogrāfisko vārdnīcu “Latvijas Satversmes sapulce deputātu biogrāfijās, 1920–1922”. Izdevuma sastādītāji ir Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis un Dr. hist. Gints Zelmenis.

Izdevumā ir iekļautas Latvijas Satversmes sapulcē ievēlēto deputātu biogrāfijas, kas darbojās Satversmes sapulcē laika posmā no 1920. gada 1. maija, kad notika tās atklāšanas sēde, līdz 1922. gada 3. novembrim – Satversmes sapulces pēdējai plenārsēdei.

Biogrāfijas sakārtotas alfabēta secībā. Lielai daļai deputātu biogrāfiju apraksta beigās publicēts fragments no kādas runas Satversmes sapulcē, tādējādi nedaudz ilustrējot politisko cīņu atmosfēru, kā arī deputātu savstarpējās attiecības Satversmes sapulcē.

Izdevumu papildina Dr. hist. Ginta Zelmeņa zinātniskais ievads, kas aplūko tādas tēmas kā Satversmes sapulces vēlēšanas un to rezultātus, Satversmes sapulces darbību kopumā, ievēlēto deputātu izglītības līmeni un politisko darbību. Iezīmēti arī Satversmes sapulces deputātu tālākie likteņi pēc Satversmes sapulces pilnvaru beigām.

Grāmatas noslēgumā pielikumos iekļauts Satversmes sapulces prezidija sastāvs un Satversmes sapulces komisiju sastāvs un tā izmaiņas. Grāmata papildināta ar vizuālo materiālu – dokumentiem un fotogrāfijām.

Izdevumu iespējams iegadāties, sazinoties ar mums: e-pasts: latvijas.arhivi@arhivi.gov.lvtālr.: +371 29627830 

Izdevumu iespējams iegādāties arī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16 1. stāvā Klientu apkalpošanas kabinetā. 

Grāmatas cena: EUR 5,85