Izstāde Pasākums
4.maija kartiņa, uzraksts 4.maijs centrā, sastāv no četriem attēliem, kreisais augšējais stūris - sadotas divas rokas, kreisā apakšā - cilvēki iznāk no Saeimas durvīm, pa labi augšā - meitene ar ziediem rokās pie Saeimas ēkas, uzraksts Daudz laimes Latvija, pa labi apakšā cilvēki ar ziediem

LNA dokumentāro liecību izstādes Veltījums neatkarības deklarācijai prezentācija Balvu Kultūras un izglītības centrā.

Izstādes atklāšanas pasākums 2023. gada 2.maijā plkst.14.00.Piedalās  Balvu  skolu jaunatne, muzeja, domes vadība un interesenti.

Pasākums organizēts sadarbībā ar Balvu novada muzeju un Kultūras centru. Izstādes prezentācija līdz 2023. gada 22. maijam.

 

Izstāde Veltījums neatkarības deklarācijai būs apskatāma arī Jūrmalā, Kauguru kultūras namā no 2023. gada 4. maija līdz 2023. gada 22. maijam.

Pasākums organizēts sadarbībā ar Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas kultūras nodaļu.

 

2023. gada 4. maijā – LNA sadarbībā ar Sv. Pētera baznīcas nodibinājumu organizēts pasākums -  Daudz laimes, Latvija!   Rīgas SV. Pētera baznīcā.

Pasākumā piedalās ar mūzikas programmu vijolniece Anete Graudiņa un pianiste Liene Circene.