Nodarbība Aktualitāte
arhīva bibliotēkā

Līdz ar sveicieniem jaunajā mācību gadā Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā sadarbības iespējas un savā krājumā esošo dokumentāro mantojumu visdažādākajai mācību projektu un studiju izpētei – vēstures, novadpētniecības, dzimtas izzināšanai, atmiņu dokumentēšanai. LNA aicina IT un ķīmijas specialitātes studentus uz sadarbību un praksē. LNA laboratorijā ir iespējas pētīt un praktiski stādāt ar dažādiem dokumentu nesējiem, restaurāciju, kā arī mākslīgā intelekta un teksta vizuālās atpazīšanas un datorlasīšanas programmām.

Sākumskolas skolēniem LNA piedāvājums ir projekta “Skolas soma” ietvaros.

LNA skolām piedāvā ekskursijas, kā arī nodarbības un ceļojošās izstādes - sīkāka informācijas https://www.arhivi.gov.lv/lv/piedavajums-skolam-nodarbibas-un-izstades.

Dziesmusvētku vasaras izskaņā LNA aicina izmantot iespēju apmeklēt plašāko šī gada LNA dokumentāro liecību izstāde  “Dziesmas spēks”, kas līdz šā gada beigām apskatāma Pēterbaznīcā.

LNA krājumā ir 22 miljoni vienību - sākot no 13.gadsimta pergamentiem līdz pat digitāli dzimušiem dokumentiem.

Interesenti, laipni aicināti un gaidīti LNA!