Aktualitāte
Krāsaina bilde, Gints Zelmenis prezentē LNA izstādi skolotājiem

Latvijas Nacionālā arhīva speciālisti 27. janvārī piedalījās Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības rīkotajā ikgadējā konferencē “Sociālā un pilsoniskā mācību joma izglītības saturā” šo mācību priekšmetu skolotājiem.

Gints Zelmenis LNA, Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks iepazīstināja ar LNA izstādi “SATVERSME UN TĀS VEIDOTĀJI. BRĪVĪBA. NEATKARĪBA. DEMOKRĀTIJA”. Izstādē eksponēti arhīva dokumentu attēli ar liecībām par Satversmes sapulces vēlēšanām, Satversmes sapulces darbu, Satversmes tapšanu, kā arī vairāku Satversmes sapulces deputātu likteņiem. Konferences dalībniekiem bija iespēja apskatīt izstādi.

LNA ekspertes Antra Mazūra un Meldra Usenko prezentēja skolām pieejamo, mobilo izstāžu, kas veltītas valstiski nozīmīgiem notikumiem piedāvājumu. LNA piedāvājums aptver izstādes:  

  • par 1991. gada barikāžu laiku CERĪBU UGUNSKURI – MIRKLIS PIRMS BRĪVĪBAS”, “AR BARIKĀŽU GAIŠUMU SIRDĪS”;
  • arī Latvijas PSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maijā pieņemtajai Deklarācijai veltītas divas izstādes “DEKLARĀCIJA PAR LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANU gan stendos, gan lielformātu fotogrāfiju izstādes formātā;
  • “BALTIJAS CEĻŠ DOKUMENTOS, ATMIŅĀS, SIRDĪS” ir veltījums Baltijas valstu vēsturē nozīmīgākajai un starptautiski plaši zināmajai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgajai nevardarbīgajai akcijai ceļā uz valstiskās neatkarības atjaunošanu, 
  • lielformāta fotogrāfiju izstādi “Konstitucionālais likums Par Latvijas Republikas Valstisko statusu”,
  • kā arī  izstādi “ATSLĒGVĀRDS – BRĪVĪBA. RĪGA, 1989. GADS”, tajā parādīti nozīmīgākie 1989. gada notikumi veltīta notikumiem Latvijā gadā, kurš tik būtiski mainīja Eiropu, kas tiek dēvēts par – brīnumaino gadu. Izstādes par valstiski nozīmīgiem notikumiem tapušas sadarbībā ar Igaunijas Nacionālo arhīvu un Lietuvas Centrālo valsts arhīvu, kontekstā parādot notikumus Igaunijā un Lietuvā.

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība konferencē  piedalījās vēstures, sociālo zinību, sociālo zinību un vēstures, vēstures un sociālo zinātņu, politikas un tiesību, ekonomikas skolotāji, lai atskatītos uz paveikto un diskutētu par aktualitātēm jomā.