Izdevums
Krāsaina bilde, žurnāla "Latvijas Arhīvi" 2023.gada 2.numura vāks

Klajā nācis Latvijas Nacionālā arhīva žurnāla “Latvijas Arhīvi” 2023. gada 2. numurs. Tas veltīts LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 60 gadu jubilejai.

Žurnālā iekļautie raksti pievērš uzmanību plašam jautājumu lokam, kas skar kinofotofonodokumentu arhīva krājumā esošos materiālus, to izpēti, glabāšanu un restaurāciju.

Žurnāla sadaļā “Arhīvi” lasāms Ievas Vāveres, Santas Blumbergas un Māra Meldera raksts “LVKFFDA kino dokumentu, fotodokumentu un skaņas dokumentu uzkrāšanas vēsture: no analogiem dokumentiem līdz digitāliem failiem”. Raksts piedāvā ieskatu Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva vēsturē un iepazīstina lasītāju ar arhīvā uzkrāto dokumentu veidiem, kā arī kolekciju veidošanās vēsturi.

Sadaļā “Vēsture” lasāmi trīs zinātniskie raksti: Inga Pērkone “Arhīva jautājums mūsdienu kino teorijā un Latvijas filmu piemēri”; Zane Balčus “Mācību un populārzinātniskās filmas Rīgas kinostudijā: par drošību, garīgo un fizisko veselību”; Vita Zelče “Sievietes režisores Rīgas kinostudijā, 1944.1990. gads”.

Šajā numurā vēl piedāvājam sadaļu “Foto arhīvs”, kurā publicēta fotogrāfiju izlase no trīs ievērojamu fotomeistaru Ulda Brauna (1932–2017), Jāzepa Danovska (19372003) un Aleksandra Šūmahera (19011970) veikuma. Izlasē piedāvātās fotogrāfijas kinofotofonodokumentu arhīvs saņēmis savā krājumā pēdējā gada laikā. Arī sadaļā “Arhīvu dzīve” lasāmi interesanti jaunumi.

Numura idejas autore ir LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva direktore Dace Bušante.

 

Žurnāla saturs ir pieejams: www.latvijasarhivi.lv

Izdevumu iespējams iegadāties, sazinoties ar mums:

e-pasts: latvijas.arhivi@arhivi.gov.lv

tālr.: +371 29627830

Izdevumu iespējams iegādāties arī LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16 1. stāvā Klientu apkalpošanas kabinetā.

Cena: 3,92 eiro