Izstāde
Izstāde "Satversmes veidotāji"

No šā gada 18.janvāra līdz 20.martam LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva (Slokas iela 16, Rīga) vestibilā ir apskatāma dokumentu izstāde “Satversme un tās veidotāji”. Izstāde pieejama interesentiem LVVA darba laikā.

Latvijas Republikas Satversme laikā gaitā ir parādījusī dzīvotspēju, tā ir unikāla gan bijušās Padomju Savienības, gan arī bijušo Varšavas līguma valstu teritorijā. Citas valstis, kas atguva vai ieguva neatkarību pēc PSRS sabrukuma, 20. gadsimta 90. gados izstrādāja jaunas konstitūcijas, bet Latvija ir vienīgā, kas atjaunoja 1922. gada pieņemtās Satversmes darbību. Mūsu Satversme ir pieredzējusi to, ka tās darbību 1934. gadā “apturēja” viens no tās radītājiem Kārlis Ulmanis un ka tās vietā pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā tika uzspiesta cita – Latvijas PSR Konstitūcija. Visbeidzot, mūsu Satversme ir piedzīvojusi darbības atjaunošanu 1990.-1991. gadā, un tā ir spēkā joprojām.

Četrās izstādes planšetēs eksponēti arhīva dokumentu attēli ar liecībām par Satversmes sapulces vēlēšanām, Satversmes sapulces darbu, Satversmes tapšanu, kā arī vairāku Satversmes sapulces deputātu likteņiem.

Izstādi sagatavoja Latvijas Nacionālais arhīvs, izstādes autors: Dr.hist. Gints Zelmenis, noformējums: Māris Grīnvalds.