Izdevums
Atmiņu institūcijas un medijpratība

Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) darbs sabiedrības medijpratības veicināšanā ir saistīts gan ar digitālo resursu veidošanu, gan regulārām tematiskām dokumentu publikācijas LNA Facebook kontā, gan ar arhīvpedagoģiju un LNA sadarbību ar skolām, skolēniem, studentiem. LNA veidotie digitalizētie resursi ir sakārtota tematiskās vietnēs, apkopoti virtuālās izstādēs un piedāvāta meklēšanas rīki to izmantošanai. Visi nozīmīgākie e-resursi apkopoti LNA portālā https://eresursi.arhivi.gov.lv/.

Sīkāku informāciju par atmiņu institūciju ieguldījumu medijpratībā sniedz elektroniskā un drukātā formā iznākušais LU materiāls “Atmiņas institūcijas un medijpratība. Bukleta elektronisko versiju iespējams lejupielādēt šeit jau patlaban, drukātās kopijas interesentiem būs pieejamas pēc atgriešanās klātienes darbā un studijās Latvijas Universitātē. Šis ir IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē noslēdzošais notikums.