cilvēki, karogi, sadotas rokas, 4.maijs

Latvijas PSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maijā pieņemtajai Deklarācijai “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” bija izšķiroši svarīga iekšpolitiska un ārpolitiska nozīme valsts neatkarības atjaunošanas procesā.  Deklarācija ir mūsu valsts kontinuitātes pamats, jo ar tās pieņemšanu tika atjaunota 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika. Tās pieņemšana apliecināja, ka, lai arī Latvijas neatkarības piekritēji ir izvēlējušies nevardarbīgu un konstitucionālu neatkarības atjaunošanas ceļu, tie ir gatavi uz drosmīgiem un principiāliem lēmumiem.

Lai dotu iespēju skolēniem iepazīties ar fotogrāfijām un dokumentiem  par šo vēsturisko notikumu, Latvijas Nacionālais arhīvs programmai “Latvijas skolas soma” piedāvā fotoizstādi “Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

Tajā atspoguļoti ne tikai 4. maija notikumi, bet šis mūsu tautas liktenī izšķirošais vēstures brīdis ir skatīts citu trešās Atmodas notikumu kontekstā, kuri Neatkarības deklarācijas pieņemšanu padarīja iespējamu. Lai dotu iespēju ar izstādi iepazīties pēc iespējas plašākam interesentu lokam, eksponēti tiks trīs izstādes trīs komplekti.

 

Izstāde tiks eksponēta:

  • Latvijas Nacionālā arhīva izstāžu logos, Rīga, Šķūņu iela 11 
  • Ukraiņu vidusskolā, Rīga, Visvalža ielā 4 
  • Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, Liepāja, Lielā iela 9