Aktualitāte
Krāsaina bilde, Alūksnes ZVA krātuve

2024. gada maijā starptautiskā sabiedrība atzīmēja 1954. gada Hāgas konvencijas par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā 70. gadadienu. Diemžēl šī konvencija arī šobrīd ir svarīga, jo konflikti un politiskā nestabilitāte turpina apdraudēt cilvēku dzīvību un iztikas līdzekļus, kā arī izraisa liela mēroga kultūras mantojuma iznīcināšanu. Starptautiskā arhīvu padome (ICA), Starptautiskā muzeju padome (ICOM), Starptautiskā pieminekļu un objektu padome (ICOMOS) un Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA) ir sagatavojušas deklarāciju, kuru 2024. gada 30. maijā publiskoja, aicinot valstis aizsargāt arhīvus, bibliotēkas, muzejus un kultūras mantojuma vietas bruņotu konfliktu un politiskās nestabilitātes laikā un paužot bažas par pašreizējo eskalējošo dzīvības un kultūras mantojuma iznīcināšanu atsevišķās teritorijās.

Vēsturiskā Hāgas konvencija uzliek valstīm saistības aizsargāt visa veida kultūras mantojumu kā miera, tā konfliktu laikā. Valstis tiek mudinātas stiprināt gatavības un reaģēšanas pasākumus ārkārtas situācijās, izstrādāt iniciatīvas, lai apmācītu militārpersonas par noteikumiem, kas aizsargā kultūras vērtības, uzskaitīt īpaši svarīgas vietas, lai pastiprinātu aizsardzību, un palielināt sabiedrības un kultūras profesionāļu izpratni.

Maijā publiskotā deklarācija divu lappušu garumā par arhīvu, bibliotēku, muzeju un kultūras mantojuma vietu aizsardzību bruņotu konfliktu un politiskas nestabilitātes laikā kalpo arī kā solidaritātes zīme visā kultūras mantojuma sektorā, apvienojot balsis, lai mudinātu visus konfliktā iesaistītos cienīt šo profesionāļu darbu un aizsargāt viņu dzīvību un integritāti.

Bibliotēku profesionāļi tiek mudināti atsaukties uz šo deklarāciju, popularizējot to valsts līmenī, mudinot iestādes aktīvāk rīkoties, lai aizsargātu kultūras vērtības un veicinātu solidaritāti starp bibliotēkām, arhīviem un muzejiem un kultūras mantojuma vietām.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sagatavojusi deklarācijas tulkojumu latviski.

Saite uz dokumenta oriģinālu

Informāciju, izmantojot preses materiālus, sagatavoja:
Anna Iltnere
Latvijas Bibliotēku portāla redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anna.iltnere@lnb.lv