Pasākums
Krāsaina bilde, Balvu muzeja ēka fonā, priekšplāna degošs uzgunskurs

Pieminot Barikāžu 33. gadadienu, 19.janvārī pie Balvu Novada muzeja tika iedegts simbolisks ugunskurs kopā ar skolu audzēkņiem un iepazīta Latvijas Nacionālā arhīva izstāde “Ar barikāžu gaismu sirdīs”.

Balvu novada barikāžu dalībnieku atbalsta kluba vadītāja Silvija Kupriša uzrunājot klātesošos teica: “Šodien daudzviet Latvijā, pieminot Barikāžu 33 gadadienu, ir iedegti ugunskuri, kā to dienu simbols, lai atcerētos, lai pasildītos, lai pieminētu tos, kuri devās sargāt tikko uzplaukušo brīvību. (..) Balvu novada ļaudis stāvēja sardzē Zaķusalā, pie Doma laukuma, pie Ministru kabineta un daudzās citās vietās. Arī Balvos tika sargāti objekti, kuri bija svarīgi. (..) Un tā Latvijas ļaudis, vienoti kopīgam mērķim, visi kopā saražoja to milzīgo pozitīvo enerģiju, kas deva spēku stāties pretī svešai, šeit negribētas un neaicinātas varas lielajam pārspēkam.” Un aicināja jauniešus interesēties par politiku, doties uz vēlēšanām un vajadzības gadījumā arī būt gataviem sargāt mūsu mīļo Latviju.

Gluži kā toreiz pirms 33 gadiem, 1991.gada 20.janvārī, uz Balvu muižas kāpnēm Balvu Valsts ģimnāzijas un senioru koris “Pīlādzis” izdziedāja Latvijas spēka dziesmas, aicinot pievienoties arī klātesošos.

Starp barikāžu dalībniekiem bija arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs, kurš toreiz bija Malnavas lauksaimniecības tehnikuma audzēknis, viņš uzrunājot klātesošos teica: “Paldies visiem, kuri ir raduši iespēju būt klāt piemiņas pasākumos, paldies visiem, kuri, riskējot ar savu dzīvību, gāja un aizsargāja mūsu valsti, mūsu brīvību! Kāpēc šodien mēs atceramies šos notikumus? Tāpēc, lai pārvērtētu savu dzīvi un savu rīcību. Lai mūsu valsts, mūsu novads, pilsēta, ciemats, ģimene kļūtu labāka, vispirms pašam jākļūst labākam!”

Krāsaina bilde, barikāžu atceres pasākuma organizētāji Balvos

Turpinājumā Balvu muižas konferenču zālē interesenti varēja pievienoties lekcijai – tikšanās reizei ar Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvēm – Latvijas Nacionālā arhīva eksperti Meldru Usenko un Latvijas Nacionālā arhīva eksperti Antru Mazūru, kā arī ar 1991.gada Latvijas lauksaimniecības ministru Daini Ģēģeri, kurš pastāstīja par barikāžu organizēšanu, īpaši lauksaimniecības tehnikas atvešanu uz Rīgu, lai nobloķētu tiltus un ceļus uz stratēģiski svarīgajiem Latvijas Republikas objektiem.

Krāsaina bilde, Dainis Ģēģeris dalās atmiņās par barikāžu dienām Rīgā

Barikāžu 33.gada dienas piemiņas pasākums noslēdzās Balvu Novada muzejā, kur visi tika aicināti iepazīties ar LNA izstādi “Ar barikāžu gaišumu sirdīs “ un pie  “atmiņu ugunskura”, lai atcerētos un pieminētu Barikāžu laiku.

Krāsaina bilde, pie ēkas sastājušies visi barikāžu atceres pasākuma dalībnieki