Latvijas Nacionālais arhīvs ir saņēmis vēstuli no Ukrainas Valsts arhīvu dienesta ar informāciju par nesen izveidoto ziedojumu kontu, kas paredzēts Ukrainas arhīvu un dokumentārā mantojuma saglabāšanas atbalstam kara apstākļos.

Ukrainas Valsts arhīvu dienests uzsver, ka ir pateicīgi par jau saņemto atbalstu kopš kara sākuma, tomēr lūdz turpināt atbalstu Ukrainas arhīviem arī turpmāk gan iespēju robežās veicot ziedojumus, gan arī palīdzot izplatīt informāciju par ziedojumu kontu. Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti arhīvu atjaunošanai, kā arī to funkciju nodrošināšanai kara laikā.

Papildus informācija par ziedojumu kontu: https://bit.ly/3vyvlQ9.