Publikācijas datums:
LNA 2020/20
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pils iela 22, Tukums, LV-3101
Kontakti

Iveta Arbidāne

Iveta.Arbidane [at] arhivi.gov.lv

Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Nacionālais arhīvs 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90009476367

Pasūtītāja adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV–1050

Iepirkuma identifikācijas Nr. LNA 2020/20

Iepirkuma priekšmets: telpu nomas objektu piedāvājumu atlase arhīva telpām Tukumā

CPV kods: nekustamā īpašuma nomas sludinājumā nav jānorāda

Paredzamā līgumcena: nekustamā īpašuma nomas sludinājumā nav jānorāda

Atsauce uz tiesību normām: saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tukuma zonālais valsts arhīvs, Pils iela 22, Tukums, LV-3101

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 22. janvāris plkst.11.00

Kontaktpersona: Iveta Arbidāne, tālrunis: 28802804, e-pasts: Iveta.Arbidane@arhivi.gov.lv

Iepirkuma Nolikums