Darbinieki

Lana Leitlande

Vecākā datorsistēmu un datortīkla administratore
lana.leitlande [at] arhivi.gov.lv

Ivo Konons

Vecākais datorsistēmu un datortīkla administrators
ivo.konons [at] arhivi.gov.lv

Andra Āboliņa

Informācijas sistēmu atbalsta speciāliste
andra.abolina [at] arhivi.gov.lv

Margarita Rūsiņa

Datubāzu administratore
margarita.rusina [at] arhivi.gov.lv