Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem glabāšanā elektroniskos dokumentus.

Prasības elektronisko dokumentu nodošanai glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā nosaka 2004.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.117„Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā”; 2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.748  „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un 2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”.

Lai nodotu elektroniskos dokumentus glabāšanai arhīvā, institūcijai jānoslēdz līgums par elektronisko dokumentu nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā.