Arhīva dokumentu izsniegšana

Dokumentus lasītājiem izsniedz 3 stundu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst. 15:00.

Ja pieprasījums iesniegts pēc plkst. 15:00, tad lasītājs dokumentus saņem nākamajā darba dienā pēc pasūtījuma iesniegšanas.

Ja lasītāja pieprasītās lietas nav tehniski sagatavotas izmantošanai lasītavā, tad lasītājs dokumentus saņem 2 darba dienā pēc pasūtījuma iesniegšanas.

Vienlaicīgi lasītājam var būt izsniegtas ne vairāk kā 30 lietas.

Izmantošanā uz galda lasītājam var atrasties ne vairāk kā 10 lietas.

Lietas izsniedz izmantošanai uz laiku līdz vienam mēnesim. Lietošanas termiņu var pagarināt.

Dokumentu kopiju izgatavošana

Dokumentu kopijas izgatavo 5 darba dienu laikā, ja pasūtījuma apjoms nepārsniedz 100 lpp.

Ja pasūtījuma apjoms pārsniedz 100 lpp., tad pasūtījuma izpildes laiku saskaņo ar lasītāju.

Dokumentu izmantošanas kārtība Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās