Arhīva dokumentu izsniegšana

Dokumentus lasītājiem izsniedz trešajā darba dienā pēc pasūtījuma iesniegšanas.

Vienā dienā lasītājam izsniedz:

  • ne vairāk kā 10 lietas (1000 lapas);
  • ne vairāk kā 20 personu lietas, pases, kartes un plānus (1000 lapas).

Vienlaikus lasītājam no glabātavas var būt izsniegtas ne vairāk kā 30 lietas.

Izmantošanā uz galda lasītājam var atrasties ne vairāk kā 10 lietas.

Lietas izsniedz izmantošanai uz laiku līdz vienam mēnesim. Lietošanas termiņu var pagarināt.

N.B. Ja lasītāja pasūtītie dokumenti ir mikrofilmēti vai digitalizēti, tad šo dokumentu oriģinālus lasītājiem neizsniedz, bet lasītājs var pētīt mikrofilmēto un digitalizēto dokumentu kopijas.


Dokumentu kopiju izgatavošana

Dokumentu kopijas izgatavo 5 darba dienu laikā, ja pasūtījuma apjoms nepārsniedz 50 lpp.

Ja pasūtījuma apjoms pārsniedz 50 lpp., tad pasūtījuma izpildes laiku saskaņo ar lasītāju.

N.B. Lasītava pētniekiem izsniedz tikai neapliecinātas dokumentu kopijas. Lai saņemtu ar ģerboņa zīmogu apliecinātu kopiju papīra formātā vai ar elektronisko parakstu apliecinātu digitālu kopiju, lūdzam iesniegt rakstisku pieprasījumu.Klientu apkalpošanas kabinetā (111. telpā).