Izstāde "Satversmes veidotāji"

Latvijas Republikas Satversme laikā gaitā ir parādījusī dzīvotspēju, tā ir unikāla gan bijušās Padomju Savienības, gan arī bijušo Varšavas līguma valstu teritorijā. Citas valstis, kas atguva vai ieguva neatkarību pēc PSRS sabrukuma, 20. gadsimta 90. gados izstrādāja jaunas konstitūcijas, bet Latvija ir vienīgā, kas atjaunoja 1922. gada pieņemtās Satversmes darbību. Mūsu Satversme ir pieredzējusi to, ka tās darbību 1934. gadā “apturēja” viens no tās radītājiem Kārlis Ulmanis un ka tās vietā pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā tika uzspiesta cita – Latvijas PSR Konstitūcija. Visbeidzot, mūsu Satversme ir piedzīvojusi darbības atjaunošanu 1990.-1991. gadā, un tā ir spēkā joprojām.

Izstāde "Satversmes veidotāji" sānu skats

Izstādi sagatavoja Latvijas Nacionālais arhīvs, izstādes autors: Dr.hist. Gints Zelmenis, noformējums: Māris Grīnvalds.

Izstāde "Satversmes veidotāji" pirmais stends no sāniem

Pieteikšanās un kontaktinformācija: 

Gunta Megne - Sirmā 
vecākā komunikācijas speciāliste
Latvijas Nacionālā arhīva
Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļa
tālrunis: +371 29612262
gunta.megne-sirma@arhivi.gov.lv