Ceļojošā izstāde "Deficīts un Blats"

Nodarbība veidota uz ceļojošās izstādes “Deficīts un Blats” bāzes. Nodarbība paredzēta 9. – 12. klašu skolēniem.
Skolēnu uzdevums – izmantojot dažādus avotus, iegūto informāciju salīdzināt, apkopot un izskaidrot vienaudžiem. Strādāt ar atslēgas vārdiem: deficīts, blats, perestroika, stagnācija. Iespēja piedalīties “Vērtīgu lietu un mantu loterijas” laimestu izlozē. Laimesti deficīta preces un palīdzība no skolotāja.
Zināšanu nostiprināšanai un 100% ticībai, ka deficīts un blats patiesi darbojās skolēniem mājas darbs – savu radinieku, kuri piedzīvojuši šo laiku, intervēšana un atmiņu pierakstīšana.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” tēmām. 9.kl. “Padomju okupācija un tā sekas” un 12. kl. “Latvija PSRS sastāvā. Padomju laika ietekme uz Latvijas sabiedrību, saimniecību un kultūru”.

Izstādes “Deficīts un Blats” autore:  Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte Anda Opoļska. Ceļojošā izstāde ir Cēsu zonālā valsts arhīva un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja kopdarbs, pakalpojums pieejams muzejā - nodarbība notiek: Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9 vai jūsu skolā.

Pieteikšanās: http://www.muzejs.cesis.lv/lv/muzejpedagogiskas-programmas/