Konference
Krāsaina bilde, dokumentu mapē ievietots atvērts 13.gadsimta dokuments, tā nosaukums - Nogorodas kantora noteikumi jeb šrāgas 1295. gada redakcijā

Trešdien, 29. novembrī, Rīgā norisināsies konference “Hanzas vēstures dokumenti – UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā”, ko organizē Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Konference norisināsies Mazajā ģildē, Amatu ielā 3/5, Rīgā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 un varēs vērot tiešsaistē ziņu aģentūras LETA internetvietnē, tiešraidē LNA FB profilā un sabiedrisko mediju portālā LSM.LV.

“Hanzas apvienības nozīme nav pietiekami novērtēta. Šai nominācijai un šiem dokumentiem vajadzētu pievērst lielāku pētnieku uzmanību. No Latvijas iekļautie dokumenti raksturo Hanzas ekonomikas organizāciju un darbības formas tās tirdzniecības ceļu tālākajā austrumu punktā – Novgorodā, kur līdz 15. gadsimta beigām, kad Novgorodu sev pakļāva Maskavas cars, atradās viens no nozīmīgākajiem Hanzas tirdzniecības kantoriem,” stāsta Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža.

2023. gadā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā tika iekļauta Vācijas, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Polijas un Latvijas kopīgā nominācija “Hanzas vēstures dokumenti”, ko veido 21 dokuments. Nominācija ļauj izprast, kā Hanzas tirgotāju apvienība, ko veidoja aptuveni 200 pilsētu plašs tīkls, ietekmēja Ziemeļeiropas reģiona attīstību no 12. līdz 17. gadsimtam. Divi no nominācijas dokumentiem glabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Konferenci atklās Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Lībekas pilsētas arhīva vadītāja vietnieks Dr. Dominiks Kūns.

Konferencē būs iespējams uzzināt par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa”, gūt priekšstatu, kā mainījušies uzskati par Hanzu, kāds ir Hanzas dokumentārais mantojums un kā tās vēsturi ir iespējams pavēstīt plašākai sabiedrībai. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja Mg. hist. Beāte Lielmane stāstīs par UNESCO dokumentārā mantojuma programmu “Pasaules atmiņa” un tās nozīme, Dr. hist. Ilgvars Misāns uzstāsies ar priekšlasījumu par Hanzas būtību un tās izpratnes metamorfozēm no 19. gadsimta līdz mūsdienām, Dr. hist. Aleksandrs Ivanovam pievērsīsies tēmai par Hanzas vēstures avotiem Rīgas rātes fondos Latvijas Nacionālajā arhīvā, savukārt Mg. hist. Liene Rokpelne runās par Hanzas pilsētas Valmieras vēstures izpēti.

Konference norisināsies trešdien, 29. novembrī, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 Mazajā ģildē, Amatu ielā 3/5, Rīgā. Konferenci varēs vērot tiešsaistē ziņu aģentūras LETA internetvietnē, LNA Facebook profilā un sabiedrisko mediju portālā LSM.LV.

UNESCO dokumentārā mantojuma programma “Pasaules atmiņa” ir izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas fiksēta gravējumos, zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video un audio ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu pasaulei nozīmīgu vēstures notikumu vai pavērsienu. Redzamākā programmas iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā.