Raduraksti
Raduraksti no Mogiļevas Romas katoļu garīgā konsistorija sarakstiem
Baltkrievijas Nacionālā vēstures arhīva 1781. fonda „Mogiļevas Romas katoļu garīgā konsistorija” dokumenti. Publicitātes attēls.

Ar šā gada 24. janvāri LNA vietne “Raduraksti” visiem interesentiem, vēsturniekiem un dzimtu pētniekiem piedāvā jauniegūtas draudžu dzimušo, laulāto un mirušo reģistru dokumentu kopijas, kuru lielākā daļa attiecas uz 18. gadsimta otro pusi un ir vērtīgs informācijas un izpētes avots dzimtas pētniecības entuziastiem.

Vietne “Raduraksti” ir papildināta ar Baltkrievijas Nacionālā vēstures arhīva 1781. fonda „Mogiļevas Romas katoļu garīgā konsistorija” dokumentu digitālām kopijām, kuras arhīvs ieguva 2019. gada nogalē. Jaunpievienotais materiāls satur savulaik Vitebskas guberņas Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķī darbojušos Romas katoļu draudžu dzimušo, laulāto un mirušo reģistru norakstus, kas tikuši iesūtīti Mogiļevas konsistorijai.

Dokumenti kopumā attiecas uz 1677.-1801. gadu, tomēr katrai konkrētajai draudzei pieejamais hronoloģiskais periods ir atšķirīgs (vairums materiālu attiecas uz 18. gadsimta otro pusi). Reģistri sastādīti latīņu un poļu valodā. Vietnē “Raduraksti” tie meklējami pie katras konkrētās draudzes.

Digitālo kopiju saturu skatīt šeit: 

LNA mājas lapā ir pieejama palīginformācija dzimtas pētniecības interesentiem – skat. Ieteikumi dzimtas pētniekiem.