No 2022.gada 21.oktobra piektdienās arhīvs apmeklētājus klātienē nepieņem. Lūgums izmantot arhīva pakalpojumus attālināti.

Latvijas Nacionālais arhīvs klātienes pakalpojumus sniedz  tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Aizliegts ierasties arhīvā ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).

Klientiem, ierodoties Arhīvā, jāievēro „Arhīva klātienes pakalpojumu saņemšanas noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības laikā”, higiēnas un sociālās (fiziskās) distancēšanās kā arī  pārējās ārkārtējas situācijas ierobežojumu prasības. Uzturoties Arhīvā jāizmanto savus rakstāmpiederumus, citas ierīces un piederumus, nenododot tos citām personām.

Klātienes pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši  un “Norādījumiem Arhīva pakalpojumu sniegšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā”.

Aicinām vēlreiz rūpīgi izvērtēt arhīva klātienes apmeklējuma nepieciešamību, tā vietā izmantojot arhīva pakalpojumus attālināti.

 

Arhīva izziņu var pieprasīt:

Lūdzam ņemt vērā, ka pa e-pastu sūtītajiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Arhīva izziņu var saņemt:

  • elektroniska dokumenta veidā uz norādīto e-adresi vai e-pasta adresi;
  • elektroniska dokumenta veidā tiešsaistē arhīva tīmekļa vietnē, ja izmanto e-pakalpojumu,
  • pa pastu.

Aicinām izvēlēties arhīva izziņas saņemšanu elektroniska dokumenta veidā un e-adresē, jo elektroniskie dokumenti ir derīgi iesniegšanai visās valsts un pašvaldību iestādēs.

Arhīvs elektroniska dokumenta formā sagatavotu izziņu pēc klienta pieprasījuma var pārsūtīt  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Klientam, kurš vēlās saņemt šādu pakalpojumu, pieprasījumā ir jānorāda, ka vēlas saņemt izziņu elektroniskā dokumenta formā savā e-adresē vai e-pastā un ka to nosūta arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Tālrunis informācijai par arhīva izziņu pieprasīšanu un saņemšanu 
+ 371 20027447


e-pasts LNA.izzinas@arhivi.gov.lv