Latvijas Nacionālais arhīvs sagatavo un izsniedz arhīva izziņas un sociāli tiesiskās arhīva izziņas, kas satur informāciju no arhīva glabāšanā esošajiem dokumentiem.

Arhīvs klātienē pieņem arhīva izziņu pieprasījumus tikai ar iepriekšēju pierakstu. Sagatavotās arhīva izziņas, dokumentu kopijas klātienē neizsniedz (nosūta elektroniski vai pa pastu).

Ierodoties Arhīvā jāievēro Klātienes pakalpojumu saņemšanas noteikumi!

Arhīva izziņu var pieprasīt:

Lūdzam ņemt vērā, ka pa e-pastu sūtītajiem pieprasījumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Arhīva izziņu var saņemt:

  • elektroniska dokumenta veidā uz norādīto e-pasta adresi;
  • elektroniska dokumenta veidā tiešsaistē arhīva tīmekļa vietnē, ja izmanto e-pakalpojumu,
  • pa pastu.

Aicinām izvēlēties arhīva izziņas saņemšanu elektroniska dokumenta veidā, jo elektroniskie dokumenti ir derīgi iesniegšanai visās valsts un pašvaldību iestādēs.

Arhīvs elektroniska dokumenta formā sagatavotu izziņu pēc klienta pieprasījuma var pārsūtīt  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Klientam, kurš vēlās saņemt šādu pakalpojumu, pieprasījumā ir jānorāda, ka vēlas saņemt izziņu elektroniskā dokumenta formā savā e-pastā un ka to nosūta arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Tālrunis informācijai par arhīva izziņu pieprasīšanu un saņemšanu +371 27018616 vai +371 29572978,
e-pasts LNA.izzinas@arhivi.gov.lv