Par dokumentu un arhīva pārvaldību atbildīgās personas var tikt norīkotas ar rīkojuma dokumentu vai arī to atbildība var tikt fiksēta amata vai darba aprakstos, darba līgumos utml.