Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Dokumentu sakārtošana un pieņemšana valsts glabāšanā

Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai

Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā pakalpojumu dokumentu sakārtošanā, aprakstīšanā un sagatavošanā glabāšanai, kas ietver papīra un elektronisko dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas izstrādi, fonda, apakšfonda, sērijas aprakstu sagatavošanu, kā arī elektronisko dokumentu sagatavošanu nodošanai.

Dokumentu sakārtošana, aprakstīšana un sagatavošana glabāšanai ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijā un arhīva struktūrvienībās.

 

Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā

Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem valsts glabāšanā likvidējamo komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu arhīviski vērtīgos dokumentus un maksātnespējīgo komercsabiedrību personāla dokumentus. Informācija par dokumentu nodošanu atrodama šeit.

Dokumentu pieņemšana valsts glabāšanā ir maksas pakalpojums.

Dokumentus pieņem glabāšanā Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīgā) vai attiecīgajā zonālajā valsts arhīvā (reģionos).

 

Izziņas sagatavošana par dokumentu pieņemšanu/nepieņemšanu valsts glabāšanā

Latvijas Nacionālais arhīvs likvidatoriem un maksātnespējas administratoriem izsniedz izziņu par dokumentu nodošanu/nenodošanu glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā un par īslaicīgi glabājamo dokumentu turpmākās glabāšanas vietas saskaņošanu kā to paredz Komerclikums, Biedrību un nodibinājumu likums un Maksātnespējas likums.

Izziņas izsniegšana ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt struktūrvienībā, kurā dokumenti nodoti glabāšanā, vai Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamentā.


Uz augšu

alt