exh1 exh1 exh1 exh1

                           Informējam, ka sakarā ar Cēsu zonālā valsts arhīva dokumentu pārvietošanu, arhīva izziņu sagatavošanas laiks var pārsniegt 30 dienas. 

Lūdzu uzgaidiet...

Arhīva bibliotēka

Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkā pieejami šādi pakalpojumi:

  • Literatūras izsniegšana no bibliotēkas fonda

  • Bibliogrāfisko sarakstu sagatavošana

  • Uzziņu sniegšana un konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem un literatūras pasūtīšanu

  • Kopiju izgatavošana (maksas pakalpojums)

  • Ekskursija pa bibliotēku (jāpiesaka iepriekš pa telefonu)

 

Lasītāju ievērībai:

  • Bibliotēka apkalpo visus lasītājus, izsniedzot lasītavā visus fondā esošos izdevumus

  • Mājas abonements ir tikai Nacionālā arhīva darbiniekiem, kuriem grāmatas izsniedz ne ilgāk kā uz vienu mēnesi. Žurnālus izsniedz uz 2 nedēļām

  • Uzziņu izdevumus, laikrakstus un retās grāmatas mājas abonementā neizsniedz

  • Sabojātais vai nozaudētais iespieddarbs jāaizvieto ar tādu pašu vai līdzvērtīgu izdevumu, vai jāatlīdzina desmitkārtīgā vērtībā

  • Lasītājiem pierakstoties jāuzrāda pase un jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem

 


Uz augšu

alt