Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Pieprasījumu veidlapas

Veidlapa arhīva izziņas vai dokumenta atvasinājuma pieprasīšanai
(Word formātā)      (pdf formātā)
Veidlapa arhīva izziņas par darba stāžu pieprasīšanai (Word formātā)
Veidlapa arhīva izziņas par izglītību pieprasīšanai (Word formātā)
Veidlapa arhīva izziņas pieprasīšanai ar pilnvarojumu
(Word formātā) (pdf formātā)
Veidlapa arhīva izziņas par dienestu PSRS bruņotajos spēkos (Word formātā)


Pieprasīt arhīva izziņu tiešsaistē izmantojot e-pakalpojumu

 

Pieprasījumam pievienojamie dokumenti

 

Personai ir tiesības arhīvā pieprasīt un iegūt informāciju:

  • par sevi,
  • par mirušajiem radiniekiem, uzrādot miršanas apliecību un radniecību apliecinošus dokumentus,
  • par mirušo laulāto, uzrādot miršanas apliecību un laulību apliecinošos dokumentus;
  • ar tās personas rakstveida atļauju, uz kuru informācija attiecas,
  • uz pilnvarojuma pamata.

 

Valsts nodevas apmēru par sociāli tiesiskas izziņas izsniegšanu samazina par 50 %:

  • politiski represētai personai, uzrādot politiski represētas personas apliecību,
  • pirmās vai otrās grupas invalīdam, uzrādot invaliditātes apliecību,
  • personai, kas atbilst trūcīgas personas statusam, uzrādot attiecīgu izziņu;
  • ja pieprasītā informācija personai nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, uzrādot pamatojošu dokumentu (par apgādnieka zaudējumu u.c.).

 

Iepriekšminētos informāciju pamatojošos dokumentus (vai to apliecinātas kopijas, izrakstus, norakstus) pievieno pieprasījumam.

 

Iesniedzot pieprasījumu klātienē, informāciju pamatojošos dokumentus uzrāda arhīva darbiniekam, kurš nepieciešamības gadījumā izgatavo to kopijas un pievieno pieprasījumam.

 

 

Veidlapas lasītavu apmeklētājiem

 
Iesniegums dokumentu izmantošanai Latvijas Nacionālā arhīva lasītavā (PDF formātā) (Word formātā)
 
Pieprasījums dokumentu kopiju izgatavošanai (PDF formātā) (Word formātā)
 
Pieprasījums audiovizuālo dokumentu kopiju izgatavošanai (PDF formātā) (Word formātā)
 
Pieprasījums fotodokumentu kopiju izgatavošanai (PDF formātā) (Word formātā)
 
Pieprasījums skaņas dokumentu kopiju izgatavošanai (PDF formātā) (Word formātā)
 

 


Uz augšu

alt