Pandēmijas laikā Arhīvs klātienē pieņem tikai studentus ar iepriekšēju pierakstu

 

Lūdzu uzgaidiet...

Ekskursijas un izstādes

Arhīva dokumentu izstādes sagatavošana

Latvijas Nacionālais arhīvs sagatavo arhīva dokumentu izstādes par klientu interesējošu tēmu.

Arhīva dokumentu izstādes sagatavošana ir maksas pakalpojums.

 

Ekskursijas

Latvijas Nacionālais arhīvs aicina studentu, skolēnu, darba kolektīvu un citu interesentu grupas uz ekskursijām, lai iepazītos ar arhīva vēsturi, darbību, glabātavām, sagatavotajām dokumentu izstādēm, interesantākajiem dokumentiem.

Ik gadus noteiktā laikā valsts arhīvs rīko “Atvērto durvju dienas”, kas saistītas ar arhīvu dokumentu un darbības popularizēšanas aktivitātēm un pasākumiem, kuras var apmeklēt ikviens interesents.

Latvijas Nacionālais arhīvs ir atvērts sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām, izglītības un kultūras iestādēm, lai īstenotu kopējus ar arhīvu dokumentu izmantošanu saistītus pasākumus.
 

Tematiska ekskursija arhīvā

Latvijas Nacionālais arhīvs pēc pieprasījuma organizē tematiskas maksas ekskursijas arhīvā par klientu interesējošu tēmu.

Tematiska ekskursija ir maksas pakalpojums.

 

Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā

Arhīva dokumentu oriģinālus izsniedz ārpus arhīva eksponēšanai izstādēs, demonstrēšanai pasākumos, kā arī kopēšanai, ja ar arhīva rīcībā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējam iegūt dokumenta kopiju atbilstošā kvalitātē.

Arhīva dokumenta izsniegšana uz laiku lietošanā ir maksas pakalpojums.

 

Audiovizuālā dokumenta noskatīšanās vai skaņas dokumenta noklausīšanās

Latvijas Valsts kinofotodokumentu arhīvā ir iespējams noskatīties audiovizuālo dokumentu vai noklausīties skaņas dokumentu no arhīva krājuma, izmantojot speciālu aprīkojumu.

Dokumenta noskatīšanās vai noklausīšanās ir maksas pakalpojums.

 
 
Kontaktinformācija pakalpojumu pieteikšanai Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībās:
 

 


Uz augšu

alt