Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Eiropas Savienība un starptautiskā sadarbība

Latvijas Nacionālais arhīvs darbojas dažādās Eiropas Savienības institūcijās, kas saistītas ar arhīvu jomu:

Eiropas Nacionālo arhīvistu padomē – koleģiālā ES dalībvalstu nacionālo arhīvu vadītāju institūcijā;

Eiropas arhīvu ekspertu grupā – sastāv no dalībvalstu un ES institūciju ekspertiem;

DLM forumā – institūcijā, kas nodarbojas ar elektronisko dokumentu pārvaldības jautājumiem.

 
Eiropas Savienības projekti arhīvu un dokumentu pārvaldībā:

 

Informācija par ES arhīvu politiku Eiropas Komisijas mājas lapā:

Eiropas komisijas arhīvu politika

Eiropas Savienības Padomes Ieteikums par prioritāriem pasākumiem sadarbības stiprināšanai Eiropas arhīvu jomā: (2005/835/EK)

 

 
 
Augstākā profesionālā organizācija, kas apvieno visas pasaules arhīvus ir Starptautiskā arhīvu padome. Starptautiskā arhīvu padomē ir vairāk kā 1600 biedri no 190 valstīm. Tās misija ir sekmēt dokumentu un arhīvu pārvaldību un izmantošanu, cilvēces dokumentārā mantojuma saglabāšanu, daloties pieredzē, pētījumos, idejās par profesionāliem arhīvniecības un dokumentu pārvaldības jautājumiem, arhīvu institūciju vadību un organizāciju.

Starptautiskajā arhīvu padomē pārstāvēts ir arī Latvijas Nacionālais arhīvs.

 

Citas nozaru starptautiskās organizācijas
 
 
 
 
 
 

 


Uz augšu

alt