Lūdzu uzgaidiet...

LNA nomātie nekustamie īpašumi

Tukums, Pils iela 22, kadastra numurs 90010040604, ēkas 1.stāva telpas 139.14 kv.m. platībā un 2.stāva telpas 13.8 kv.m. platībā. Telpu lietošanas mērķis normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai - Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības Tukuma zonālā valsts arhīva darbības nodrošināšanai (tai skaitā nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai, uzkrāšanai, izvērtēšanai, saglabāšanai, pieejamībai un izmantošanai). Iznomātājs – Juris Babiļuks. Nomas maksa: no 29.02.2016. līdz 31.12.2016. noteikta par nomas objektu kopā EUR 260.- jeb EUR 1.70 par 1 kv.m. mēnesī, no 01.01.2017. līdz 31.12.2019. noteikta par nomas objektu kopā EUR 305.88 jeb EUR 2.- par 1 kv.m. mēnesī, no 01.01.2020. līdz 31.12.2022. noteikta par nomas objektu kopā EUR 329.29 jeb EUR 2.14 par 1 kv.m. mēnesī. Nomas līguma darbības termiņš 29.02.2016.-31.12.2022.


Jēkabpils, Zvanītāju iela 72, īpašuma kadastra numurs 56010021402, ēkas 2.-3.stāva telpas 609,9 kv.m. platībā.  Telpu lietošanas mērķis arhīva glabātavu ierīkošana un cita nomnieka darbība. Iznomātājs - SIA „LC būve”, reģ. Nr.90009476367. Nomas maksa no 2018.gada jūnija par nomas objektu noteikta EUR 1433,27 jeb EUR 2.35 par 1 kv.m. mēnesī. Nomas maksā iekļautas telpu uzkopšanas izmaksas EUR 0.80 par 1 kv.m. Nomas līguma darbības termiņš 29.06.2006.-31.12.2021.

 


Uz augšu

alt