exh1 exh1 exh1 exh1

Lūdzu uzgaidiet...

Budžets

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, publicējam informāciju par Latvijas Nacionālā arhīva izmaksāto atalgojumu.

 

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017.gada decembrī

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 2018. gada janvārī.

Piemaksu, prēmiju un naudas balvu noteikšanas kārtiba 3.pielikums1.tabula

Sociālās garantijas 3.pielikums 2.tabula


 

Programmas "Kultūras mantojums" izdevumu tāme  2017.gadam (tāme ar precizējumiem 2017.gada decembrī)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam.


Uz augšu

alt