Lūdzu uzgaidiet...

Budžets

Informācija par Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu publicēta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļu.

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2019.gada janvārī

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada decembrī

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada novembrī

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada oktobrī

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada septembrī

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada augustā

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada jūlijā

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada jūlijā

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada jūlijā

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada jūnijā

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada maijā

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada aprīlī

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada martā

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada februārī

Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums un citas naudas summas 2018.gada janvārī

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 2019. gada februāris.

Piemaksu, prēmiju un naudas balvu noteikšanas kārtiba 3.pielikums1.tabula

Informācija par sociālajām garantijām


 

Programmas "Kultūras mantojums" izdevumu tāme  2017.gadam (tāme ar precizējumiem 2017.gada decembrī)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam.

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam.


Uz augšu

alt