Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Budžets

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 2021. gada janvāris

Piemaksu, prēmiju un naudas balvu noteikšanas kārtiba 3.pielikums1.tabula

Informācija par sociālajām garantijām


 

Programmas "Kultūras mantojums" izdevumu tāme  2017.gadam (tāme ar precizējumiem 2017.gada decembrī)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018. gadam.

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam.


Uz augšu

alt