Skandu ielas 14 lasītavas uz nenoteiktu laiku (rudens/2020 - pavasaris/2021) būs slēgtas!

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

Mēs Latvijas Nacionālā arhīvā (reģ.nr.900009476367) uzkrājam, uzskaitām, saglabājam un darām pieejamus nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamos dokumentus.

 

Šobrīd aicinām darbā:

 

IZZIŅU UN DOKUMENTU IZMANTOŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJU

ARHĪVA EKSPERTU/-I ELEKTRONISKO DOKUMENTU PĀRVALDĪBĀ

ARHĪVISTU/-I Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā

GALVENO ARHĪVISTU/-I (klientu konsultantu/-i)

GALVENO FONDU GLABĀTĀJU Siguldā (uz noteiktu laiku)


 

IZZIŅU UN DOKUMENTU IZMANTOŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJS/-A (IERĒDŅA amats) uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Šķūņu iela 11, Rīga

 

Meklējam savai komandai mērķtiecīgu, uz klientu un kvalitāti orientētu kolēģi, kurš būtu gatavs paplašināt Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas atbildību klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības jomā.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālās zinātnēs, arhīvu jomā);
 • darba pieredze klientu apkalpošanas jomā vismaz 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze un iemaņas struktūrvienības vadīšanā vismaz 1 gads;
 • labas zināšanas par dokumentu un arhīvu pārvaldību, pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • valsts valodas ( C2 līmenī) un krievu, angļu valodas zināšanas nodaļas vadītāja pienākumu (klientu konsultēšana, atbildes vēstuļu projektu sagatavošana) profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī, pieredze darbā ar dokumentu vadības vai citu informācijas sistēmu;
 • stratēģiskā domāšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 • labas komunikācijas prasmes.

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • metodiski vadīt un kontrolēt klientu pieprasījumu (arhīvu izziņas un dokumentu atvasinājumi) izpildes procesu LNA;
 • izstrādāt normatīvos un metodiskos dokumentus nodaļas kompetences jomā;
 • veikt un organizēt Latvijas Nacionālā arhīva pakalpojumu aprakstīšanu, uzskaiti un kvalitātes kontroli Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • izskatīt klientu iesniegumus, sūdzības dokumentu izmantošanas un pieejamības jautājumos, sagatavot atbilžu projektus;
 • organizēt LNA sniegto pakalpojumu, t.sk. e-pakalpojumu pārvaldību un attīstību LNA;
 • izstrādāt un uzturēt klientu apkalpošanas rokasgrāmatu, klientu apkalpošanas standartu un pakalpojumu pieprasījuma veidlapas.

 

Tu iegūsi:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts iestādē;
 • profesionālu atbalstu un izaugsmes iespējas;
 • bruto mēnešalgu no 1253 euro līdz 1400 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

      

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 8.oktobrim lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt Latvijas Nacionālā arhīvā Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050, sekretariātā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2020.gada 8.oktobris), vai elektroniski uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv šādus dokumentus ar norādi „Pieteikums konkursam uz Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja ierēdņa amatu”:

 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām obligātajām prasībām (apliecinājuma paraugs)
 • parakstītu dzīvesgājumu (Curriculum Vitae) latviešu valodā, kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, svešvalodu prasmēm, informācijas tehnoloģiju pieredzi, kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;
 • personīgās motivācijas vēstuli (ne vairāk kā 3 (trīs) A4 lpp.), ietverot redzējumu par LNA pakalpojumu attīstību 3 gadu periodam saskaņā ar Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020.-2023. gadam[1][1], un balstoties uz publiski pieejamo informāciju Latvijas Nacionālā arhīva mājaslapā[1][2].

 

Uzziņas pa tālruni: 27260511.

 

[1][1] Pieejama: https://likumi.lv/ta/id/312410-par-pakalpojumu-vides-pilnveides-planu-2020-2023-gadam

[1][2] Pieejama: https://www.arhivi.gov.lv/

 


 

ARHĪVA EKSPERTS/-E ELEKTRONISKO DOKUMENTU PĀRVALDĪBĀ uz nenoteiktu laiku, darbavieta - Bezdelīgu iela 1A, Rīga.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledža) vai turpini studijas otrā līmeņa akadēmiskās vai profesionālās augstākās izglītības iestādē datorzinātnē;
 • vismaz viena gada praktiskā pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā vai darbā, kas saistīts ar  informācijas sistēmu  ieviešanu, uzturēšanu un datu apstrādi;
 • pieredze darbā ar SQL programmēšanas valodu (t.sk. vaicājumu veidošana un analīze);
 • vispārīgas zināšanas par XML/XSD shēmu veidošanu (tiks nodrošināta apmācība);
 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī un labas angļu valodas zināšanas amata pienākumu profesionālai izpildei;
 • labi attīstītas kompetences: komunikācija, darbs komandā, elastīga domāšana, patstāvība.

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • nodrošināt institūciju reģistros un informācijas sistēmās esošo elektronisko dokumentu un datu tehnisko izvērtēšanu;
 • konsultēt institūcijas par elektronisko dokumentu/datu sagatavošanu nodošanai valsts glabāšanā;
 • veikt institūciju XML struktūrshēmu pārbaudi pirms elektronisko dokumentu pakotņu sagatavošanas nodošanai valsts glabāšanā;
 • veikt izstrādāto XML struktūrshēmu aktualizēšanu un izstrādāt jaunas XML struktūrshēmas institūciju informācijas sistēmās esošo elektronisko dokumentu un datu nodošanai valsts glabāšanā;
 • veikt uzziņu sistēmu (.csv formātā) importēšanu Vienotajā Valsts arhīvu informācijas sistēmā.

 

Tu iegūsi:

 • interesantu, stabilu un atbildīgu darbu valsts iestādē un pieredzi projektos, kas saistīti ar elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu;
 • profesionālu atbalstu un izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu no 1052 euro līdz 1350 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Arhīva eksperts elektronisko dokumentu pārvaldībā” lūdzam līdz 2020.gada 11.oktobrim nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 28805046 un 27260511.


 

ARHĪVISTS/-E Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Šmerļa iela 5, Rīga.

 

Ja Tev patīk pētīt senas fotogrāfijas un skatīties vēsturiskas un dokumentālas filmas, ja Tevi aizrauj informācijas meklēšana, notikumu un faktu noskaidrošana un Tevī ir vēlme realizēt jaunas interesantas idejas, aktivitātes un projektus, tad šis darbs ir domāts tieši Tev!

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • veidot un aktualizēt Arhīva uzziņu sistēmu;
 • aprakstīt filmas, fotogrāfijas un skaņas ierakstus;
 • konsultēt pētniekus (arī ārvalstu) arhīva lasītavā;
 • sagatavot atbildes uz personu pieprasījumiem;
 • popularizēt arhīva dokumentus sabiedrībā.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • augstākā izglītība arhīvniecībā vai humanitārajās zinātnēs;
 • vēlamas zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar audiovizuālajiem, foto, skaņas dokumentiem (no 1 gada līdz 3 gadiem);
 • izpratne par dokumentu apstrādes tehnoloģijām un iekārtām;
 • zināšanas par Latvijas sabiedriski politisko norišu un kultūras vēsturi;
 • izpratne par Autortiesību likumu un normatīviem aktiem dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 • zināšanas par dokumentu izvērtēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, aprakstīšanu, izmantošanu;
 • prasmes un zināšanas dokumentu sagatavošanā un pārvaldībā;
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība;
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Tu iegūsi:

 • iespēju strādāt radoši un realizēt savas idejas stabilā un atbildīgā darbā valsts iestādē;
 • iespēju strādāt ar unikālām Latvijas vēstures foto, audio un video liecībām;
 • dinamisku, radošu un profesionālo izaugsmi veicinošu darba vidi;
 • darbu draudzīgā kolektīvā meža ielokā;
 • mēnešalgu no 745 euro līdz 930 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Arhīvists LVKFFDA” lūdzam līdz 2020.gada 11.oktobrim nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29794545 un 27260511.


GALVENAIS ARHĪVISTS/-E (klientu konsultants/-e) uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Slokas iela 16, Rīga.

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (vēlams vēsturē, arhīvniecībā);
 • zināšanas par normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar arhīva nozari, dokumentu izmantošanu un juridisko spēku;
 • praktiskā darba pieredze klientu konsultēšanā un dokumentu apstrādes sistēmu lietošanā ne mazāk kā 1 gads;
 • labas iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas valsts valodas prasmes (C1 līmenī), labas krievu un angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē sazināties ar klientiem (lietišķā sarakstē un mutvārdos);
 • labi attīstītas kompetences: komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība.

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • konsultēt apmeklētājus un veikt saraksti par arhīva pakalpojumu pieejamību un nepieciešamo informāciju izziņu pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai;
 • veikt izziņu pieprasījumu reģistrēšanu, apstrādes un izpildes atzīmēšanu Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā;
 • veikt lietvedības dokumentu sagatavošanu, apstrādi un apriti Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā un nodrošināt dokumentu glabāšanu atbilstoši lietu nomenklatūrai.

 

Tu iegūsi:

 • interesantu, stabilu un atbildīgu darbu valsts iestādē;
 • profesionālu atbalstu un izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu no 835 euro līdz 960 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

      

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Galvenais arhīvists LVVA” lūdzam līdz 2020.gada 13.oktobrim nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 20030634 un 27260511.

 


GALVENAIS FONDU GLABĀTĀJS/-A SIGULDĀ (uz noteiktu laiku), darbavieta – Institūta iela 2 B, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • arhīvu nozarei atbilstoša (vēsturē, arhīvniecībā) augstākā izglītība vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām;
 • praktiskā pieredze darbā ar arhīva un lietvedības dokumentiem no 1 līdz 3 gadiem;
 • zināšanas par normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar arhīva nozari, dokumentu izmantošanu un juridisko spēku;
 • labas iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas valsts valodas prasmes (C1 līmenī), vēlamas krievu un/vai angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē sazināties ar klientiem un izmantot dokumentus;
 • labi attīstītas kompetences: komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība.

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • sagatavot arhīva izziņas un kopijas, nodrošināt maksas pakalpojumu sniegšanu;
 • veikt dokumentu aprakstīšanu;
 • sniegt konsultācijas apmeklētājiem par dokumentiem, informācijas meklēšanu, izmantošanu, pieejamību, kā arī izsniegt dokumentus personām izmantošanai arhīva lasītavā;
 • ievadīt, reģistrēt un aktualizēt datus Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā;
 • nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību;
 • veikt dokumentu popularizēšanas pasākumus sabiedrībā.

 

Tu iegūsi:

 • interesantu, stabilu un atbildīgu darbu valsts iestādē;
 • profesionālu atbalstu un izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu no 835 euro līdz 930 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Galvenais fondu glabātājs Siguldā” lūdzam līdz 2020.gada 9.oktobrim nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 28453645 un 27260511.

 


 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursu norisi, un šo datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs. Papildu informāciju par personas datu apstrādi iespējams iegūt Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=717.


 


Uz augšu

alt