exh1 exh1 exh1 exh1

         Visas Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības 21. aprīlī un 3. maijā strādā līdz plkst.15.00.    Pirmdiena, 30. aprīlis, brīvs.

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367) izsludina

atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu  

Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta

Vecākais/ā eksperts/-e

uz nenoteiktu laiku

(darba vieta: Bezdelīgu iela 1A, Rīga)

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlama informācijas pārvaldības jomā vai citās radnieciskās jomās);
 • labas teorētiskās zināšanas dokumentu pārvaldībā un arhīvu nozares jomā;
 • pārzināt administratīvo tiesību normatīvos aktus;
 • labi attīstītas kompetences: atsaucība, komunikācija, iniciatīva, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti, ētiskums.
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, izpratne par datu bāzēm un elektroniskajiem dokumentiem.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt arhīvu nozares eksperta funkcijas, sniedzot metodisko un praktisko palīdzību LNA uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu pārvaldības, sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumos;
 • koordinēt institūciju dokumentu nodošanu LNA;
 • izvērtēt amata uzraudzībā esošo institūciju lietu nomenklatūras, dokumentu klasifikācijas shēmas, glabāšanas termiņus, uzziņu sistēmas un dokumentu iznīcināšanas aktus.

 

Ierēdņa amatam noteikta:18.1.apakšsaime „Arhīvu pakalpojumi”, IVA līmenis un 11.mēnešalgu grupa. Mēnešalga no 900 euro līdz 950 euro pirms nodokļu nomaksas.

 

Konkursa pretendentiem 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā ”Latvijas vēstnesis” jāiesniedz vai jānosūta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050, vai uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama šeit.

Uzziņas pa tālruni: 29579108, 22324649.

 

Sludinājums aktuāls līdz 27.04.2018.


Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367) izsludina

atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu

Latvijas Valsts arhīva Izziņu nodaļas

Vecākais/ā eksperts/-e

uz nenoteiktu laiku

(darba vieta Rīga, Bezdelīgu iela 1A)

 

            Latvijas Valsts arhīvā tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumenti, kā arī sabiedrisko organizāciju, biedrību, privātpersonu dokumenti un kolekcijas. Latvijas Valsts arhīvā ir uzkrāts arī plašs trimdas latviešu organizāciju dokumentu klāsts.

 

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • labas, pieredzē balstītas zināšanas dokumentu pārvaldībā un arhīvu nozares jomā vairāk par trīs gadiem;
 • ļoti labas zināšanas par normatīvajiem dokumentus, kas saistīti ar Arhīva nozari un dokumentu izmantošanu, kā arī dokumentu juridiskā spēka pielietošanu un īstenošanu;
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, patstāvība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, vēlama pieredze darbā ar datu bāzēm.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt arhīvu nozares eksperta funkcijas, sniedzot metodisko un praktisko palīdzību arhīva klientiem sociāltiesisko jautājumu risināšanai nepieciešamo arhīva dokumentu sagatavošanā;
 • nodrošināt arhīva klientiem vispusīgu dažāda rakstura arhīva dokumentos esošās informācijas iegūšanu, ievērojot citu personu fizisko datu aizsardzības prasības;
 • pēc klientu pieprasījuma veikt sastādīto dokumentu tulkošanu svešvalodās;
 • izmantot darbā Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS).

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē, kā arī specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 825 euro (860 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, jāiesniedz vai jānosūta pretendenta pieteikuma un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 22324649, 25906683

Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama šeit.

Sludinājums aktuāls līdz 22.04.2018.


Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367)

aicina darbā

Latvijas Valsts arhīva

Dokumentu saglabāšanas nodaļas

galveno fondu glabātāju

uz nenoteiktu laiku

(darba vieta Rīga, Skandu iela 14)

 

            Latvijas Valsts arhīvā tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumenti, kā arī sabiedrisko organizāciju, biedrību, privātpersonu dokumenti un kolekcijas. Latvijas Valsts arhīvā ir uzkrāts arī plašs trimdas latviešu organizāciju dokumentu klāsts.

 

Prasības pretendentam:

 • nozarei atbilstoša augstākā izglītība;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar lietvedības dokumentiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • krievu valodas  zināšanas (citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pieņemt glabājamās vienības valsts glabāšanā un izvietot glabātavās;
 • veikt glabājamo vienības esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes, atklāto trūkumu novēršanu;
 • strādāt ar Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS) un Arhīva datubāzēm;
 • atlasīt, pārbaudīt un sagatavot glabājamās vienības izsniegšanai pieprasītājiem un digitalizācijai;
 • veikt glabājamo vienību uzskaites sarakstu aktualizāciju.

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē, kā arī specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 740 euro (770 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pretendentiem līdz 22.04.2018. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstule, kā arī augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050 vai uz e-pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. Uzziņas pa tālruni: 22324649, 28375294.


 


Uz augšu

alt