Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

               

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367) izsludina

atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu  

Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta

Vecākais/ā eksperts/-e (1 amata vieta)

uz nenoteiktu laiku

(darba vieta: Bezdelīgu iela 1A, Rīga)

 

Prasības pretendentam:

         atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

         augstākā izglītība (vēlama informācijas pārvaldības jomā vai citās radnieciskās jomās);

         labas teorētiskās zināšanas dokumentu pārvaldībā un arhīvu nozares jomā;

         pārzināt administratīvo tiesību normatīvos aktus;

         labi attīstītas kompetences: atsaucība, komunikācija, iniciatīva, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti, ētiskums;

         teicamas latviešu valodas zināšanas;

         iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, izpratne par datu bāzēm un elektroniskajiem dokumentiem.

 

Galvenie amata pienākumi:

     veikt arhīvu nozares eksperta funkcijas, sniedzot konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību LNA uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu pārvaldības, sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumos;

     sagatavot pārvaldes lēmumu projektus par saskaņošanu vai atteikumu saskaņot, kā arī atzinumus par institūciju iesniegtajiem dokumentiem, norādot tiesiskuma un lietderības apsvērumus;

     izvērtēt amata uzraudzībā esošo institūciju lietu nomenklatūras, dokumentu klasifikācijas shēmas, glabāšanas termiņus, uzziņu sistēmas un dokumentu iznīcināšanas aktus;

     koordinēt institūciju dokumentu nodošanu LNA.

 

Ierēdņa amatam noteikta mēnešalgu no 900 euro (950 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

 

Konkursa pretendentiem līdz 26.06.2019. jāiesniedz vai jānosūta pretendenta pieteikuma un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni:28805046, 27260511. Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama šeit.


 

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

izsludina konkursu aicinot darbā

Tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Vecāko referentu (/-i)

uz nenoteiktu laiku

Darbavieta: Šķūņu iela 11, Rīga

                                                                                                 

              Tehniskā nodrošinājuma nodaļa ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina tās struktūrvienības ar materiālo un tehnisko aprīkojumu, to iegādi; organizē un īsteno centralizēto publisko iepirkumu procedūras, sagatavo saimnieciskos līgumus darbības nodrošināšanai.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • dinamisku darba vidi un profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 •  mēnešalga pārbaudes laikā atbilstoši profesionālajai pieredzei 835 euro (1.kategorija),
 • 1015 euro (2.kategorija), 1100 euro (3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

 

Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pieredze iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanā un tai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādē un uzskaitē,
 • pieredze iekšējās iepirkumu procedūras organizēšanā un izstrādē, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā;
 • vēlama pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, apsaimniekošanā;
 • normatīvo dokumentu pārzināšana attiecīgajā jomā;
 • prasme pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas dokumentu pārvaldības jomā;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel) pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • svešvalodu zināšanas (angļu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • vērtējamās kompetences un darbs komandā;
 • labas komunikācijas prasmes.

 

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt saimniecisko līgumu projektus, nodrošināt to saskaņošanu, reģistrāciju, apriti un izpildes kontroli;
 • kompetences ietvaros konsultēt un sadarboties ar LNA struktūrvienībām, apkopot pieprasījumus no LNA struktūrvienībām par nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem, organizēt to iegādi un piegādi;
 • piedalīties iekšējās un publiskās iepirkuma procedūras izvēlē, izstrādē un pilnveidošanā, LNA iepirkumu plāna izstrādē un izpildē;
 • nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un apriti, strādāt LNA iepirkumu komisijas sastāvā;
 • izstrādāt iekšējos noteikumus, rīkojumus un citus dokumentus atbilstoši kompetencei;
 • nodrošināt nodaļas dokumentu reģistrāciju un apriti;
 • kontrolēt piegādātāju saistību izpildi, ja nepieciešams, pārstāvēt iestādi tiesā.

 

       Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

 

Pretendentiem līdz 25.06.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 un 26437636. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.


Latvijas Nacionālais arhīvs

izsludina konkursu, aicinot darbā

uz nenoteiktu laiku

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva

Tehniskās nodaļas jaunāko fondu glabātāju

Darbavieta: Šmerļa iela 5, Rīga

 

            Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamo audiovizuālo, foto, skaņas un elektronisko dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu.

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts pārvaldē;
 • dinamisku darba vidi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 • mēnešalga pārbaudes laikā 600 euro (650 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Prasības pretendentam:

 • Pamatizglītība vai pamata pakāpes profesionālā izglītība;
 • prast lietot vienkāršus darba instrumentus, profesionālo uzkopšanas inventāru un dezinfekcijas līdzekļus;
 • prast rīkoties ar teritorijas uzkopšanas tehniku (trimmeris, zāles pļāvējs);
 • prast ekspluatēt tehniskās iekārtas atbilstoši tehniskajām prasībām, standartiem un instrukcijām;

 

Galvenie pienākumi:

 • veikt Arhīva glabātavu un Arhīva āra teritorijas uzkopšanu;
 • veikt plauktu un dokumentu tīrīšanu - regulārs ikdienas darbu kopums;
 • izvietot Arhīva dokumentus glabātavās;
 • uzstādīt un pārvietot dokumentu glabāšanai paredzētos plauktus un skapjus;

 

Pretendentiem līdz 21.06.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 22324649, 29794545.

   


Uz augšu

alt