Augustā LNA lasītavas būs slēgtas, 29.augustā LNA visas struktūrvienības apmeklētājus apkalpos 9.00 - 12.00, bet 30. augustā slēgts.

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

            Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

aicina darbā

Informācijas tehnoloģiju nodaļas

sistēmu inženieri

uz nenoteiktu laiku

                                             Darbavieta: Šķūņu iela 11, Rīga, LV -1050                                                                                                         

              Informācijas tehnoloģiju nodaļa ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina LNA informācijas sistēmu drošību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, LNA pārziņā esošo informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta nodrošināšanu, kontrolē resursu pieejas tiesības un datu kvalitāti.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 •  mēnešalga pārbaudes laikā atbilstoši profesionālajai pieredzei 816 euro (1.kategorija),
 • 833 euro (2.kategorija), 850 euro (3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

 

Prasības:

 • Informātikas nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai augstākā izglītība, kas papildināta ar speciālām mācībām profesionālajā jomā;
 • vismaz 2 gadu pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē;
 • profesionālas prasmes datortehnikas, programmu un datortīkla darba traucējumu diagnosticēšanā un novēršanā ar operētājsistēmu saimi Microsoft Windows vismaz MTA: Windows Operating System Fundamentals līmenī;
 • profesionālas prasmes datortīkla darba traucējumu diagnosticēšanā ar tīkla aparatūras operētājsistēmu Mikrotik RouterOS vismaz MTCNA līmenī;
 • svešvalodu zināšanas (angļu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • spēj patstāvīgi uzrakstīt strādājošo kodu vismaz vienā no programmēšanas valodām:C/C++,

VBScript, JScript, Python un izskaidrot, kāpēc tas strādā;

 • labas komunikācijas prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • veikt personālo datoru un to perifērijas iekārtu un failu tīkla servisu darbības un pieejamības nodrošināšanu un attīstību saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • instalēt, konfigurēt un atjaunināt programmatūru atbildībā esošajos resursos;
 • modificēt programmatūras instalācijas un konfigurācijas pakotnes un veidot to automātiskās izplatīšanas pakotnes;
 • veikt pasākumus atbildībā esošo resursu aizsargāšanai pret nesankcionētu piekļuvi un/vai nesankcionētas programmatūras palaišanu;
 • atbildībā esošajiem resursiem veikt aparatūras un instalētās programmatūras uzskaiti, licenču auditu un sistemātiski veidot rezerves kopijas;
 • veidot rīkus automatizētam programmatūras un konfigurācijas auditam;
 • diagnosticēt atbildībā esošo resursu darbības traucējumus, novērst tos vai ieteikt risinājumus traucējumu novēršanai;
 • pieņemt un reģistrēt LNA darbinieku pieteikumus par problēmām darbā ar LNA lietoto datortehniku, perifērijas iekārtām un programmatūru, kompetences ietvaros risināt šīs problēmas vai sadarboties ar citiem atbalsta avotiem;
 • uzstādīt personālos datorus un to perifērijas iekārtas LNA lietotāju darba vietā.

 

       Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

Pretendentiem līdz 20.09.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 un 26437636. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.


 

 

 


Uz augšu

alt