No 13.03.2020 līdz 14.04.2020 tiek slēgtas arhīvu lasītavas un pārtraukta klientu pieņemšana klātienē.

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

izsludina konkursu uz

vecākā referenta amatu

 

Darba vieta: Šķūņu ielā 11, Rīgā

Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku

 

Personāla vadības nodaļa šobrīd ir pārmaiņu procesā uz efektīvāku personāla vadības mērķu izpildi un personāla dokumentu aprites pilnveidi.

Piedāvājam darbu atbildīgam, precīzam un atsaucīgam vecākajam referentam Personāla vadības nodaļā.

 

Mēs piedāvājam:

 • daudzpusīgu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • aktīvus un mērķtiecīgus kolēģus;
 • profesionālās pilnveides iespējas;
 • mēnešalgu no 835 EUR līdz 1060 EUR pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kategorijas.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība vadībā un administrēšanā;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • darba pieredze personāla vadības jomā pēdējo piecu gadu laikā;
 • praktiskā pieredze personāla atlasē un personāla dokumentu sagatavošanā vairāk par trim gadiem;
 • ļoti labas zināšanas valsts civildienesta un darba likumdošanā;
 • prasme sniegt metodisku un konsultatīvu atbalstu;
 • prasme veidot efektīvu komunikāciju;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;

 

Priekšroka kandidātiem ar pieredzi darbā ar personāla resursu vadības sistēmu Horizon (Web Horizon sistēmu Hop), NEVIS.

 

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot rīkojumus personāla jautājumos;
 • izstrādāt amata aprakstus sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem un aktualizēt tos;
 • administrēt datus personāla resursu vadības sistēmā Horizon un iekšējā lietvedības sistēmā VVAIS;
 • organizēt personāla atlases procesu;
 • sniegt darbiniekiem konsultācijas personāla jautājumos.

 

Pieteikuma dokumentus (Pieteikuma un aptaujas lapu, CV, Motivācijas vēstuli, augstākās izglītības dokumenta kopiju) iesniegt līdz 24.04.2020. uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 22324649.

Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama šeit.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs, Reģ.Nr.90009476367,  Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050.

 


Uz augšu

alt