Latvijas Nacionālā arhīva lasītavas no 1. līdz 31. augustam būs slēgtas!

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

 

 

 

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367)

aicina darbā

Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas nodaļas

galveno arhīvistu uz nenoteiktu laiku

(darba vieta Rīga, Skandu iela 14)

 

            Latvijas Valsts arhīvā tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumenti, kā arī sabiedrisko organizāciju, biedrību, privātpersonu dokumenti un kolekcijas no 1944.gada. Latvijas Valsts arhīvā atrodas Latvijas Komunistiskās partijas arhīvs, Valsts drošības komitejas represēto personu lietas.

 

Prasības pretendentam:

 • nozarei atbilstoša augstākā izglītība;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar lietvedības dokumentiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • krievu valodas zināšanas (citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • dokumentu izvērtēšana, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentu glabāšanas termiņiem;
 • dokumentu vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas sastādīšana un aprakstāmo dokumentu sistematizēšana atbilstoši shēmai;
 • dokumentu aprakstīšana, veidojot uzskaites sarakstus un arhīvisko aprakstu;
 • darbs ar Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS) un Arhīva datubāzēm;
 • izveidoto lietu tehniskā noformēšana.

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē, kā arī specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 740 euro (770 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pretendentiem līdz 07.09.2018. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstule, kā arī augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050 vai uz e-pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. Uzziņas pa tālruni: 22324649, 28375294.

 


                                                                                

    

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367)

aicina darbā

Latvijas Valsts arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļas

galveno fondu glabātāju uz noteiktu laiku uz darbinieka prombūtni

 (darba vieta Rīga, Skandu iela 14)

 

            Latvijas Valsts arhīvā tiek uzkrāti un glabāti Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumenti, kā arī sabiedrisko organizāciju, biedrību, privātpersonu dokumenti un kolekcijas. Latvijas Valsts arhīvā ir uzkrāts arī plašs trimdas latviešu organizāciju dokumentu klāsts.

 

Prasības pretendentam:

 • nozarei atbilstoša augstākā izglītība;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar lietvedības dokumentiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • krievu valodas  zināšanas (citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pieņemt glabājamās vienības valsts glabāšanā un izvietot glabātavās;
 • veikt glabājamo vienības esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes, atklāto trūkumu novēršanu;
 • strādāt ar Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS) un Arhīva datubāzēm;
 • atlasīt, pārbaudīt un sagatavot glabājamās vienības izsniegšanai pieprasītājiem un digitalizācijai;
 • veikt glabājamo vienību uzskaites sarakstu aktualizāciju.

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē, kā arī specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 740 euro (770 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pretendentiem līdz 07.09.2018. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstule, kā arī augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050 vai uz e-pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. Uzziņas pa tālruni: 22324649, 28375294.


Uz augšu

alt