LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts arhīva lasītavas š.g.20.decembrī būs slēgtas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Lūdzu uzgaidiet...

Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas kontaktinformācija

Adrese:  Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050
Tālruņi:   20043706
 
 
Tālruņi informācijai:
 
20014824 Dokumentu izmantošanas un pieejamības jautājumos
22304216 Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos
29553514 Uzņēmumu maksātnespējas un likvidācijas gadījumos
 
Uzmanību, izmaiņas darba laikos! Visās LNA struktūrvienībās klientu apkalpošana notiks 1. un 15. decembrī (izņemot Ata iela1, Rīga un Šķūņu iela 11, Rīga), bet 27. un 28. decembrī visas LNA struktūrvienības būs slēgtas (izņemot Ata iela 1, RĪga).
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki
 
Pirmdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Otrdienās: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Trešdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Ceturtdienās: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Piektdienās: 9:00 – 13:00
 
 

Direktore Māra Sprūdža

Tālrunis: 29741611
 
Direktore apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 16:00 – 18:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29741611 vai e-pastu LNA@arhivi.gov.lv .
 
 
Direktora vietnieks nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanas, arhīva attīstības un starptautisko sakaru jautājumos Gatis Karlsons
Tālrunis: 29550511
 
Direktora vietniece nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas un pieejamības jautājumos Ingūna Slaidiņa
Tālrunis: 29556956
 
Arhīva eksperts Meldra Usenko
Tālrunis: 26807563
 
Arhīva eksperts Ginta Orinska-Spirģe
Tālrunis: 28454364
e-pasts: ginta.orinska-spirge@arhivi.gov.lv

 

Attīstības plānošanas nodaļa
 
Nodaļas vadītāja Vera Guzanova
Tālrunis: 27085067
 
Vecākā eksperte Inta Bušmane
Tālrunis: 29714863
 
Vecākā eksperte Dace Kārkliņa
Tālrunis: 29714863
 
Vecākā eksperte Inese Betaga
Tālrunis: 28454364
 
Budžeta ekonomiste Tatjana Motorina

Arhīva eksperte Antra Mazūra
Tālrunis: 26807563
e-pasts: antra.mazura@arhivi.gov.lv
 
Vecākā referente Dace Tapiņa
Tālrunis: 20043706

 
Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļa
 
Nodaļas vadītāja Digna Bērze
Tālrunis: 20014824
 
Vecākā eksperte Ilona Bērziņa
Tālrunis: 29572978
 
Vecākā eksperte Jolanta Feldmane
Tālrunis: 29572978
 
Vecākais eksperts Gints Zelmenis
Tālrunis: 22329394
 
Referente Inese Riekstiņa
Tālrunis: 29802322
 

 
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
 
Nodaļas vadītājs Haralds Krūmiņš
Mob. tālrunis: 29600505
 
Arhīva eksperte Andra Āboliņa
Tālrunis: 27000966
 
Sistēmu inženiere Līva Leitlande (Rīgā, Bezdelīgu ielā 1a)
 
 
Vecākā datortīkla administratore Lana Leitlande (Rīgā, Slokas ielā 16)
Tālrunis: 26172712
 
Datubāzes analītiķe Margarita Rūsiņa (Rīgā, Šmerļa ielā 5)
Tālrunis: 28440438
 

 
Finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites nodaļa
 
 
Nodaļas vadītāja Ilze Danga
Tālrunis: 29509834
e-pasts: ilze.danga@arhivi.gov.lv

Grāmatvede Pārsla Grāvīte
Tālrunis: 29602307
 
Galvenā grāmatvede Lidija Peļmeņeva
Tālrunis:  28805027
 
Vecākā grāmatvede Aija Kozlovska
Tālrunis: 29602307
 
Vecākā grāmatvede Ilze Liepiņa (Rīgā, Ata ielā 1)
Tālrunis: 26160151
 
Vecākā grāmatvede Laila Špringa-Šprunga
Tālrunis: 29284916
 
Vecākā grāmatvede Tatjana Mokrušova
Tālrunis: 28805027
 
Vecākā grāmatvede Vera Zeile
Tālrunis: 26810435
 
Vecākā grāmatvede Anita Vībe (Rīgā, Bezdelīgu ielā 1a)
Tālrunis: 28237345
 
Vecākā grāmatvede Marina Svjastina (Rīgā, Slokas ielā 16)
Tālrunis: 29609872
 

 
Personāla vadības nodaļa
 
Nodaļas vadītāja Nonna Jermakova
Tālrunis: 26437636
 
Vecākā referente Sarmīte Rībena
Tālrunis: 29579108
 
Vecākā referente Inga Bušmane
Tālrunis: 22324649
 
Vecākā referente Inese Plone
Tālrunis: 27260511
 
Vecākā referente Loreta Svalba (Rīgā, Bezdelīgu ielā 1a)
Tālrunis: 29566098

  
Tehniskā nodrošinājuma nodaļa
 
Nodaļas vadītājs Jānis Belinskis
Tālrunis: 29995168
 
Vecākā referente Baiba Trumpe (Rīgā, Šķūņu ielā 11)
Tālrunis: 22315300
 
Darba aizsardzības vecākais speciālists Mārtiņš Rudovskis (Rīgā, Bezdelīgu ielā 1a)
Tālrunis: 29626214
 
Automehāniķis Aino Pičs (Rīgā, Bezdelīgu ielā 1a)
Tālrunis: 27013413
 
Ēkas dežurants (Rīgā, šķūņu ielā 11)
Tālrunis: 28662673
 
Garāža (Rīgā, Šampētera ielā 6)
Tālrunis: 29622804
 

Uz augšu

alt